Gala Jubileuszu IChPW – 60 lat!W dniu 24.04.2015 w Teatrze Nowym w Zabrzu odbyła się Uroczysta Gala Jubileuszu 60-cio lecia Instytutu. W pierwszej części uroczystości miała miejsce debata naukowo-gospodarcza w trakcie której swoje prezentacje przedstawili, reprezentujący IChPW, prof. Jarosław Zuwała, Tomasz Chmielniak, Sławomir Stelmach oraz Ludwik Kosyrczyk. Następnie odbył się panel ekspertów prowadzony przez Adama Sojkę (TVP) a udział w dyskusji wzięli: profesor Tomasz Szmuc – prorektor ds. współpracy Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, profesor Marek Ściążko, sekretarz naukowy Instytutu Chemicznej Przeróbki Węgla, Stanisław Tokarski – wiceprezes zarządu ds. strategii i rozwoju TAURON Polska Energia, Zygmunt Łukaszczyk – prezes zarządu Katowickiego Holdingu Węglowego, Andrzej Warzecha – prezes Wałbrzyskich Zakładów Koksowniczych Victoria SA, Piotr Łuba – partner zarządzający PwC Polska.

Ponadto uroczystość swoją obecnością zaszczycili min.: komisarz Unii Europejskiej ds. rynku wewnętrznego, przemysłu, przedsiębiorczości i małych i średnich przedsiębiorstw Elżbieta Bieńkowska, wiceminister Ministerstwa Gospodarki Jerzy Witold Pietrewicz, wojewoda śląski Piotr Litwa, członek zarządu woj. śląskiego Gabriela Lenartowicz, senator Rzeczypospolitej Polskiej Adam Ździebło, poseł sejmiku województwa śląskiego Marek Gzik, prezydent miasta Zabrze Małgorzata Mańka-Szulik, rektor Politechniki Śląskiej prof. Andrzej Karbownik jak również prezesi, wiceprezesi i dyrektorzy firm branży koksowniczej, energetycznej i górniczej, przedstawiciele ministerstwa gospodarki, przedstawiciele Ministerstwa Środowiska, przedstawiciele Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, dziekani i dyrektorzy współpracujących z IChPW uczelni, instytutów badawczych i instytutów Polskiej Akademii Nauk, przedstawiciel Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz przedstawiciele mediów.

Po krótkiej przerwie rozpoczęła się druga, oficjalna, część obchodów, w trakcie której:

Instytut prezentowali prof. Krzysztof Warmuziński, przewodniczący Rady Naukowej IChPW oraz Aleksander Sobolewski, dyrektor IChPW (prezentacja dyrektora dostępna tutaj ).

Następnie prof. Marek Ściążko wygłosił laudację a dyrektor Aleksander Sobolewski wraz z prof. Krzysztofem Warmuzińskim wręczyli Elżbiecie Bieńkowskiej nagrodę „Diament IChPW’ im. prof. Henryka Zielińskiego„.

 Najbardziej zasłużeni pracownicy IChPW, zostali uhonorowani odznaczeniami i medalami:

 • Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski otrzymał Aleksander Sobolewski
 • Brązowy Krzyż Zasługi Sławomir Stelmach
 • Srebrny Krzyż Zasługi Jarosław Zuwała
 • Złoty Krzyż Zasługi otrzymali Tomasz Chmielniak oraz Ludwik Kosyrczyk
 • Brązowy medal za długoletnia służbę otrzymali: Radosław LajnertKatarzyna Matuszek oraz Grzegorz Nowicki
 • Srebrny medal za długoletnią służbę otrzymała: Nina Bątorek-Giesa
 • Złoty medal za długoletnia służbę otrzymali: Bożena PańczykZbigniew RobakGabriela Wydok
 • Odznakę Honorową „Za Zasługi dla Wynalazczości” otrzymali:  Henryk FitkoAleksander Sobolewski, Sławomir StelmachMarek Ściążko oraz Ryszard Wasielewski
 • Odznakę Honorową „Za zasługi dla Rozwoju Gospodarki Rzeczypospolitej Polskiej” otrzymał Marek Ściążko oraz zbiorowo Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla
 • Odznakę Honorową „Za zasługi dla energetyki” otrzymał Krzysztof Głód
 • Odznakę Honorową „Za zasługi dla Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej” otrzymali: Aleksander Sobolewski oraz Krzysztof Dreszer
 • Złotą Odznakę Honorową „Za zasługi dla województwa śląskiego”, ” otrzymali: Bogumiła Latkowska oraz Aleksander Sobolewski

Ogromnym zaszczytem dla naszego Instytutu było odczytanie listu gratulacyjnego Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Bronisława Komorowskiego, w którym prezydent napisał min.: „…Wysoko cenię, że Państwa celem jest poszukiwanie tego co może zapewnić wzrost gospodarczy i skok modernizacyjny całemu polskiemu społeczeństwu. Pełnią Państwo szczególną rolę w przebudowie polskiego sektora węglowego oraz technologii „czystego węgla”. Dobrze, że takie działania znajdują wsparcie ze środków NCBR. (…) Dorobek Państwa Instytutu to wspólne dzieło wszystkich Pracowników, którym raz jeszcze gratuluję – i jubileuszu, i dotychczasowych sukcesów. Życzę Państwu, by w nadchodzących latach Instytut wciąż powiększał swój intelektualny kapitał, aktywnie włączając się w budowanie w Polsce innowacyjnej gospodarki. Pozdrawiam!” (pełna treść listu dostępna tutaj)

Uroczystość uświetnił swoim występem Stanisław Sojka.

Listy gratulacyjne otrzymaliśmy również min. od:

Wojewody Śląskiego Piotra Litwy  pdf

Ministra Gospodarki, Wiceprezesa Rady Ministrów Janusza Piechocińskiego  pdf

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego prof. Leny Kolarskiej-Bobińskiej  pdf

Marszałka Województwa Śląskiego Wojciecha Saługi  pdf

Prezydent Miasta Zabrze Małgorzaty Mańki-Szulik  pdf

Przewodniczącego Rady Instytutów Badawczych prof. Leszka Rafalskiego  pdf

Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Macieja Bando  pdf

Za wszystkie życzenia i słowa uznania naszym partnerom ze sfery nauki, przemysłu oraz administracji serdecznie dziękujemy!

O uroczystości w mediach:

http://www.rynekinwestycji.pl/uroczysta-gala-jubileuszu-60-cio-lecia-instytutu-ichpw-w-zabrzu/

http://katowice.tvp.pl/19793903/24042015

http://zabrze.com.pl/i,jubileusz-60-lecia-instytutu-chemicznej-przerobki-wegla,200274,854963.html

http://www.um.zabrze.pl/mieszkancy/aktualnosci/jubileusz-60-lecia-instytutu-chemicznej-przerobki-wegla

http://www.tvzabrze.eu/aktualnosci/aktualnosci/wydarzenia-,1,1,15066

http://www.nettg.pl/news/128714/zabrze-diamentowy-jubileusz-ichpw

http://www.kierunekenergetyka.pl/artykul,17157,60-lat-instytutu-chemicznej-przerobki-wegla.html

http://nz24.pl/gospodarka/diamentowy-jubileusz-ichpw/

Diament IChPW – 2015W tym roku Kapituła nagrody „Diament IChPW” im. prof. Henryka Zielińskiego, pod przewodnictwem prof. dr. hab. inż. Krzysztofa Warmuzińskiego, uhonorowała Panią Elżbietę Bieńkowską, komisarz Unii Europejskiej ds. rynku wewnętrznego, przemysłu, przedsiębiorczości i małych i średnich przedsiębiorstw, jako wyraz uznania za wsparcie rozwoju infrastruktury badawczej Instytutu Chemicznej Przeróbki Węgla.

Kapituła pragnie szczególnie podziękować Pani Komisarz za skuteczność w zarządzaniu i wdrażaniu Programów Operacyjnych, których realizacja wpłynęła pozytywnie na rozwój gospodarki i nauki w naszym kraju.

Wręczenie nagrody miało miejsce w dniu 24.04.2015 podczas uroczystej Gali Jubileuszu 60-lecia IChPW, nagrodę mieli przyjemność i zaszczyt wręczyć prof. Krzysztof Warmuziński, dyrektor Aleksander Sobolewski oraz prof. Marek Ściążko.

Szanownej Laureatce serdecznie gratulujemy!!

      

Daj datek a nie kwiatek!!!Z przyjemnością informujemy, iż w wyniku naszej akcji „Daj datek zamiast kwiatek!” na konto Katolickiego Stowarzyszenia Niepełnosprawnych i Ich Przyjaciół „Modlitwa i Czyn” w Zabrzu, wpłynęła kwota: 4000 zł. Naszą propozycję, przekazania datku na Stowarzyszenie w zamian kupna kwiatów na Galę Jubileuszową, przyjęło 12 przedsiębiorstw.

Wszystkim Darczyńcom w imieniu swoim jak i Stowarzyszenia serdecznie dziękujemy!!!