Przewodnicząca: Teresa Kordas
Katarzyna Burak
Grzegorz Simla
Krystyna Kondracka
Wiesława Tabor