Przewodniczący: dr hab. inż. Marek Ściążko, prof. instytutu
dr inż. Aleksander Sobolewski