Ramowy program konferencji3 październik 2019 r. (czwartek)
900 – 1200 Zebranie sprawozdawczo-wyborcze SITPH Oddział Karbochemii
od 1230   Rejestracja uczestników
1300 – 1400  Obiad
1415 Otwarcie konferencji
1430 – 1700      STRATEGICZNE PROBLEMY KOKSOWNICTWA
♦  referaty plenarne
1700 – 1830                  Panel ekspertów
2000  Uroczysta kolacja
4 października 2019 r. (piątek)
800 – 900 Śniadanie
900 – 1300  EKSPLOATACJA BATERII
EKSPLOATACJA WĘGLOPOCHODNYCH
♦  referaty, komunikaty
1300 – 1400  Obiad
1400 – 1800  INWESTYCJE I ROZWÓJ
NAUKA I ŚRODOWISKO
♦  referaty, komunikaty
1800 – 1830  Zakończenie konferencji
2000  Kolacja biesiadna
5 października 2019 r. (sobota)
800 – 900 Śniadanie
900 – 1100  Wyjazd uczestników