♦  Nadsyłanie zgłoszeń: do 15 czerwca 2019
♦  Przesłanie streszczeń: do 30 lipca 2019
♦  Opłata konferencję:
    –  Koszt uczestnictwa: do 15 sierpnia 2019
    –  Koszt noclegu: do 3 września 2019
♦  Przesłanie prezentacji: do 30 sierpnia 2019