Przewodniczący: dr hab. inż. Marek Ściążko, prof. nadzw.
dr inż. Aleksander Sobolewski