Koszt obejmuje uczestnictwo w wykładach, komplet materiałów konferencyjnych, udział w imprezach towarzyszących, koszty wyżywienia oraz koszty organizacyjne.

Koszt uczestnictwa w konferencji dla jednej osoby: 1600,00 zł brutto

Opłata nie obejmuje kosztów noclegów.

Istnieje możliwość zaprezentowania w trakcie konferencji stoiska wystawienniczego (firmowego) z materiałami reklamowymi.

Opłata dodatkowa wynosi: 4000,00 zł brutto

Osoby zainteresowane udziałem w konferencji proszone są o dokonanie wpłaty na rachunek:

Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla

Bank Pekao S.A. Oddz. Zabrze

55 1240 4227 1111 0000 4846 4097

do dnia 15 sierpnia 2020 r.

.

Każdy uczestnik uiszcza opłatę za noclegi we własnym zakresie.     

Rezerwacji noclegu w hotelu można dokonywać:

od 1.07. do 01.09.2020 r.  używając hasła „KOKSOWNICTWO”

W przypadku rezygnacji po 01.09.2019 r. wpłaty za uczestnictwo w konferencji nie będą zwracane.