Ramowy program Konferencji

 

1 październik  2020 r. (czwartek)od 10.30 Rejestracja uczestników
11.00 – 13.00 PRE-CONFERENCE WORKSHOP
13.00 – 14.00 Obiad
14.00 – 14.15  Przywitanie Gości i Uczestników – otwarcie XXVIII konferencji
14.15 – 15.15  STRATEGICZNE PROBLEMY KOKSOWNICTWA – referaty plenarne
15.45 – 16.45 Panel ekspertów
19.00 Uroczysta kolacja

2 październik 2020 r. (piątek)8.00- 9.00 Śniadanie
9.00- 12.45 PRZYGOTOWANIE WSADU I EKSPLOATACJA BATERII
EKSPLOATACJA WĘGLOPOCHODNYCH – referaty, komunikaty
12.30-13.30 Obiad
13.30- 16.30 INWESTYCJE I ROZWÓJ
OCHRONA ŚRODOWISKA  – referaty, komunikaty
16.30– 16.45 Podsumowanie i zakończenie XXVIII konferencji KOKSOWNICTWO 2020
17.00 Kolacja biesiadna

3 październik 2020 r. (sobota)8.00 – 9.00 Śniadanie
od 10.00 Wyjazd uczestników