♦  Nadsyłanie zgłoszeń: do 15 czerwca 2020
♦  Przesłanie streszczeń: do 30 lipca 2020
♦  Opłata konferencję:
    –  Koszt uczestnictwa: do 15 sierpnia 2020
    –  Koszt noclegu: do 1 września 2020
♦  Przesłanie prezentacji: do 30 sierpnia 2020