Szanowne Koleżanki i Koledzy, Dyrektor-do listu

Mam zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w XXVIII konferencji naukowo-technicznej  KOKSOWNICTWO 2020, która w tym roku odbędzie się w dniach 1-3 października w Beskidzie Śląskim.

Wierzę, że Konferencja ta jak co roku stanie się platformą wymiany myśli naukowej i praktycznych rozwiązań inżynierskich.  

Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla oraz Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Hutniczego Oddział Karbochemii od 28 lat są organizatorem konferencji, która jest najważniejszym wydarzeniem dla inżynierów i techników związanych z branżą koksochemiczną.

Koksownictwo stanowi ważne ogniwo gospodarki kraju. Polska od szeregu lat jest największym producentem koksu w UE. W roku bieżącym konferencja odbędzie się w dniach od 1 do 3 października 2020 r. w Beskidzie Śląskim  i stanowić będzie forum wymiany najnowszej wiedzy i doświadczeń praktycznych branży koksowniczej oraz przemysłów kooperujących z koksownictwem.  Na konferencji zaprezentowane zostanie szereg innowacyjnych rozwiązań technologicznych stosowanych w koksownictwie światowym oraz przygotowania koksownictwa do spełnienia wymagań środowiskowych.

Jaki jest międzynarodowy i krajowy rynek węgla koksowego i koksu? Które z planowanych i realizowanych inwestycji w polskich koksowniach będą najbardziej trafione? Jakie nowe narzędzia informatyczne znalazły zastosowanie w procesie zarządzania technologią produkcji koksu? Czy nowe trendy w badaniach surowców i produktów procesu koksowania węgla znalazły zastosowanie? Jakie wyzwania czekają koksownictwo w obszarze ochrony środowiska?  To tylko niektóre z pytań, na które będziemy – mamy nadzieję w licznym gronie – starać się odpowiedzieć podczas obrad KOKSOWNICTWO 2020.

Jesteśmy przekonani, że nasze spotkanie podczas dialogu technologicznego Polska – Świat otworzy nowe możliwości dla innowacyjnych rozwiązań tak w zakresie informatyzacji jak i modernizacji procesu koksowania.

Szanowne Koleżanki i Koledzy,

dzielenie się doświadczeniem i zapoznanie z rozwiązaniami technologicznymi innych to naturalny proces na drodze postępu technicznego. IChPW to jeden z najnowocześniejszych instytutów badawczych w Polsce.  Jesteśmy uznaną i renomowaną placówką badawczo-rozwojową. W imieniu swoim oraz Zarządu Oddziału Karbochemii SITPH serdecznie zapraszam na KOKSOWNICTWO 2020!

Aleksander Sobolewski, Dyrektor Instytutu Chemicznej Przeróbki Węgla, Prezes Oddziału Karbochemii SITPH.