baner koksownictwo 2020_700x163_wyr

Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla oraz Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Hutniczego Oddział Karbochemii od 28 lat są organizatorem konferencji, która jest najważniejszym wydarzeniem dla inżynierów i techników związanych z branżą koksochemiczną.

Koksownictwo stanowi ważne ogniwo gospodarki kraju. Polska od szeregu lat jest największym producentem koksu w UE.

W roku bieżącym konferencja odbędzie się w dniu 1października w formie zdalnej  i stanowić będzie forum wymiany najnowszej wiedzy i doświadczeń praktycznych branży koksowniczej oraz przemysłów kooperujących z koksownictwem. Ponadto w ramach tej konferencji prezentowane będą wyniki prac dotyczące optymalizacji systemów technologicznych oraz bezpieczeństwa ekologicznego jako wyzwań stojących dzisiaj przed branżą koksowniczą. W roku bieżącym na konferencji zaprezentowane zostanie szereg innowacyjnych rozwiązań technologicznych stosowanych w koksownictwie światowym  oraz przygotowania koksownictwa do spełnienia wymagań środowiskowych.

Tematyką konferencji będzie:

  • międzynarodowy i krajowy rynek węgla koksowego i koksu,
  • zastosowanie nowych narzędzi informatycznych w procesie zarządzania technologią produkcji koksu,
  • działania modernizacyjne w zakresie techniki i technologii koksowania węgla,
  • nowe trendy w badaniach surowców i produktów procesu koksowania węgla,
  • badania i modelowanie procesu koksowania węgla,
  • zagadnienia ochrony środowiska w koksownictwie.

Miło nam poinformować że w ramach porozumienia, przy konferencji Koksownictwo 2020 afiliowały się dwa czasopisma naukowe.

Raport z konferencji Koksownictwo 2020 ukaże się w jednym z afiliowanych czasopism.