Badania ubocznych produktów koksowania – gaz koksowniczy. Część I

Zakład koksowniczy to całkiem spora fabryka chemiczna, więcej

Dlaczego kluczowym etapem analizy paliwa jest odpowiednie pobranie próbek?

Niestety, przez wiele lat współpracy IChPW z szeroko pojętym przemysłem, niejednokrotnie spotkaliśmy się z lekceważącym podejściem do procesu pobierania próbek. więcej

Kierunek Księżyc!

Badania zwilżalności

Stopień zwilżania jest wielkością, która pozwala na scharakteryzowanie oddziaływania na granicy faz pomiędzy: ciałem stałym-cieczą-gazem i jest charakteryzowany na podstawie wartości kąta zwilżania. więcej