Życzenia świąteczne

hex1

P1070440-001

Wizyta gości z Tajwanu

7 grudnia 2018 r. Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla odwiedziła grupa gości z Taiwan Carbon Capture Storage and Utilization Association (TCCSUA), Taiwan Institute for Sustainable Energy oraz Center for Corporate Sustainablity.

więcej

Zaproszenie na konferencję ICCS&T 2019 w Krakowie

International Conference on Coal Science and Technology (ICCS&T2019) jest jedną z największych w świecie konferencji o węglu i technologiach węglowych która gromadzi kilkuset uczestników reprezentujących naukę, przemysł i władze. Współorganizatorem konferencji, która odbędzie się w listopadzie przyszłego roku w Krakowie jest Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla.

więcej

Artykuł miesiąca – listopad 2018

W listopadzie 2018 r. przedstawiamy artykuł autorstwa Anny Kwiecińskiej, Mateusza Kochela, Katarzyny Rychlewskiej i Jana Figi pracowników Instytutu Chemicznej Przeróbki Węgla.

Artykuł pt. „The use of ultrafiltration in enhancement of chemical coke oven wastewater treatment” ukazał się w czasopiśmie Desalination and Water Treatment. więcej

Szkolenia śląskich urzędników i straży gminnych dotyczące metodyki wykrywania nielegalnego spalania

19 listopada 2018 roku ruszył cykl 10 szkoleń dla 300 urzędników i strażników miejskich z terenu woj. śląskiego dotyczący metodyki wykrywania nielegalnego spalania i współspalania odpadów w indywidualnych urządzeniach grzewczych. Szkolenie przeprowadzają  eksperci z  Instytutu Chemicznej Przeróbki Węgla i Głównego Instytutu Górnictwa na zlecenie śląskiego Urzędu Marszałkowskiego.

więcej

Wprowadzenie pierwszego stopnia alarmowego (ALFA)

Premier Mateusz Morawiecki podpisał zarządzenie wprowadzające pierwszy stopień alarmowy ALFA na terenie województwa śląskiego oraz miasta Krakowa. Stopień alarmowy ALFA został wprowadzony w związku z 24. Sesją Konferencji Stron Ramowej Konwencji ONZ w sprawie zmian klimatu (COP 24) i będzie obowiązywać przez okres jej trwania (od 26 listopada od godziny 00:00 do 15 grudnia do godziny 23:59).

W przypadku wprowadzenia pierwszego stopnia alarmowego (ALFA) organy administracji publicznej oraz kierownicy służb i instytucji właściwych w sprawach bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego:

  • prowadzą, w ramach realizacji zadań administratorów obiektów, wzmożoną kontrolę obiektów użyteczności publicznej oraz innych obiektów, które potencjalnie mogą stać się celem zdarzenia o charakterze terrorystycznym
  • zalecają podległemu personelowi informowanie odpowiednich służb w przypadku zauważenia: nieznanych pojazdów na terenie instytucji publicznych lub innych ważnych obiektów, porzuconych paczek i bagaży lub jakichkolwiek innych oznak nietypowej działalności
  • informują podległy personel o konieczności zachowania zwiększonej czujności w stosunku do osób zachowujących się w sposób wzbudzający podejrzenia
  • zapewniają dostępność w trybie alarmowym członków personelu niezbędnych do wzmocnienia ochrony obiektów
  • prowadzą kontrolę pojazdów wjeżdżających oraz osób wchodzących na teren obiektów
  • sprawdzają, na zewnątrz i od wewnątrz, budynki będące w stałym użyciu w zakresie podejrzanych zachowań osób oraz w poszukiwaniu podejrzanych przedmiotów
  • sprawdzają działanie środków łączności wykorzystywanych w celu zapewnienia bezpieczeństwa
  • dokonują, w ramach realizacji zadań administratorów obiektów, sprawdzenia działania instalacji alarmowych, przepustowości dróg ewakuacji oraz funkcjonowania systemów rejestracji obrazu
  • dokonują przeglądu wszystkich procedur, rozkazów oraz zadań związanych z wprowadzeniem wyższych stopni alarmowych. (rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 lipca 2016 r. w sprawie zakresu przedsięwzięć wykonywanych w poszczególnych stopniach alarmowych i stopniach alarmowych CRP).

Certyfikat pilotażowego klastra energii

Pragniemy poinformować, że Gorzowski Klaster Energii, którego członkiem jest Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla przeszedł pozytywnie proces Certyfikacji i uzyskał Certyfikat Pilotażowego Klastra Energii.

więcej

Publiczna obrona doktoratu Pana Michała Rejdaka

15 listopada 2018 r. na Wydziale Energetyki Paliw Akademii Górniczo-Hutniczej odbyła się publiczna obrona pracy doktorskiej Pana mgra inż. Michała Rejdaka, pracownika Zespołu Przygotowania Paliw Instytutu Chemicznej Przeróbki Węgla.

więcej

Seminarium koła SITPH przy IChPW

W dniu 26. 10.2018 odbyło się seminarium Koła Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Hutniczego (SITPH) przy Instytucie Chemicznej Przeróbki Węgla, w ramach którego przeprowadzono I Konkurs Technologiczny Koła SITPH.

więcej

Konferencja gospodarcza z okazji 100-lecia odzyskania niepodległości

Konferencja gospodarcza z okazji 100-lecia odzyskania Niepodległości odbyła się  na Jasnej Górze 3 listopada 2018 r. Spotkaniu przyświecało hasło „Zobowiązani, by pomnażać dzieła przodków. Osiągnięcia gospodarcze państwa polskiego wobec wyzwań współczesności”. Uczestnicy dyskutowali o polskiej doktrynie energetycznej, rozwoju gospodarki, gospodarce innowacyjnej. Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla był reprezentowany przez Dyrektora dra inż. Aleksandra Sobolewskiego.

więcej