Alternatywne materiały węglowe dla zastosowań metalurgicznych.

IChPW współdziała z Siecią Badawczą Łukasiewicz – Instytutem Metalurgii Żelaza im. Stanisława Staszica w Gliwicach w zakresie zastąpienia tradycyjnych reduktorów wytwarzanych z węgla kamiennego alternatywnymi materiałami bogatymi w pierwiastek C. więcej

Pierwsze spotkanie Regionalnej Rady Interesariuszy projektu STRATEGY CCUS

20 października br. miało miejsce pierwsze spotkanie Regionalnej Rady Interesariuszy projektu STRATEGY CCUS*, do udziału w której zaproszono prof. Jarosława Zuwałę, z-cę Dyrektora Instytutu. więcej

Heat-to-Fuel Workshop

W ramach realizowanego w Instytucie Chemicznej Przeróbki Węgla projektu Heat-to-Fuel, organizowane będą warsztaty dotyczące aspektów technologicznych oraz rynkowych związanych z magazynowaniem i zagospodarowaniem nadwyżek energii elektrycznej w postaci odnawialnych, zeroemisyjnych paliw gazowych (power-to-gas) oraz ciekłych (power-to-liquid), oznaczanych często terminem e-fuels. więcej

Czy rozwój sektora biogazu i biometanu przyczyni się do wzrostu bezpieczeństwa energetycznego??

13 października z inicjatywy Ministra Klimatu i Środowiska oraz pełnomocnika rządu ds., OZE został podpisany list intencyjny dot. rozwoju sektora biogazu i biometanu. więcej

Najnowszy raport IEA World Energy Outlook 2020

Międzynarodowa Agencja Energii (IEA) opublikowała 13 października 2020 roku, najnowszy raport World Energy Outlook 2020, zawierający prognozy dotyczące przede wszystkim wpływu lockdown’u na światowy rynek energetyczny, oparty zarówno na paliwach kopalnych jak i odnawialnych źródłach energii. więcej

Różne twarze chloru.

Gospodarka energetyczna wielu krajów, w tym Polski, od wielu dziesięcioleci opiera się na węglu, który jest podstawowym źródłem ciepła i energii elektrycznej. Zanim gospodarki, takie jak Polska, będą mogły zdywersyfikować swoje źródła energii więcej

Mikrosfery – pożądany uboczny produkt spalania węgla.

W efekcie procesu spalania węgli w elektrowniach i elektrociepłowniach powstają duże ilości odpadów stałych w postaci żużli i popiołów. Znakomita część tych odpadów może być z powodzeniem podawana procesom odzysku, bowiem stałe produkty spalania węgli kamiennych i brunatnych to nie tylko uciążliwe odpady. więcej

Obniżamy spiekalność węgla.

Jednym z najbardziej niekorzystnych zjawisk występujących podczas spalania paliw węglowych w kotłach z automatycznym podawaniem paliwa jest tworzenie się spieków, które mogą być przyczyną poważnych zaburzeń podczas eksploatacji kotła oraz spadku jego efektywności energetycznej.

więcej

Debata wodorowa

Trzy kolory wodoru

Dnia 6 października odbyła się debata pt. „Czy Polska jest gotowa na wodorową rewolucję?”, którą zorganizował INFOR Biznes Sp. z o.o. Uczestnikami debaty byli p. Krzysztof Kubów, sekretarz Stanu, szef Gabinetu politycznego Prezesa Rady Ministrów, pełnomocnik Rządu ds. gospodarki wodorowej, p. Arkadiusz Sekściński, wiceprezes Zarządu ds. rozwoju, Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA, p. Marcin Lewenstein, Innovation Officer, InnoEnergy Central Europe oraz p. Aleksander Sobolewski, dyrektor Instytutu Chemicznej Przeróbki Węgla. więcej

Kotły na pellet w programie „Czyste Powietrze”

Aktualnie w programie „Czyste Powietrze” można ubiegać się o dofinansowanie przedsięwzięcia obejmującego demontaż nieefektywnego źródła ciepła na paliwo stałe i zastąpienie go m.in. przez kotły na pellet drzewny lub kotły na pellet drzewny o podwyższonym standardzie.

Decydując się na urządzenie typu pierwszego, można uzyskać zwrot max. 30% kosztów kwalifikowanych inwestycji (do 6.000 zł), a wybierając „podwyższony standard” już nawet max. 45% kosztów kwalifikowanych inwestycji (do 9.000 zł). Dane te zamieszczono na stronie https://czystepowietrze.gov.pl/wez-dofinansowanie/ w tablicy „Maksymalne dotacje dla poszczególnych kategorii kosztów kwalifikowanych”.

więcej