Zawiadomienie o dniach wolnych w IChPW

Informujemy, że w okresie od 03.08 – 17.08.2020 r. w Instytucie Chemicznej Przeróbki Węgla trwać będzie przerwa urlopowa.

Wszystkie informacje przesyłane do Instytutu drogą pocztową, elektroniczną oraz faksową będą archiwizowane do czasu jej zakończenia.W sprawach pilnych prosimy o kontakt do 31.07.2020 oraz od 18.08.2020.

więcej

Efekt termicznego przetwarzania węgla to nie tylko CO2

Proces termicznego przetwarzania węgla to nie tylko spalanie, w efekcie czego powstaje ditlenek węgla ale również proces koksowania, którego produktem gazowym jest gaz koksowniczy, składający się głównie z metanu (CH4) i wodoru (H2).

więcej

Informatyzacja przemysłu

Od pewnego czasu miarą nowoczesności i innowacyjności przemysłu (i nie tylko) jest  poziom jego zautomatyzowania i zinformatyzowania. Dziś trudno nawet sobie wyobrazić pracę niektórych linii technologicznych bez chociażby podstawowych systemów ich automatycznego sterowania, czy niektórych zakładów bez podstawowej sieci informatycznej. Jak istotne to ma znaczenie wielu z nas mogło się ostatnio przekonać wykonując dzięki nim pracę zdalną.

więcej

XV konferencja naukowo-techniczna pt. „Kotły małej mocy zasilane paliwem stałym. Schyłek branży czy wielka transformacja?”

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w XV konferencji naukowo-technicznej pt. „Kotły małej mocy zasilane paliwem stałym. Schyłek branży czy wielka transformacja?”

więcej

Szanujmy energię – ORC sposobem na zagospodarowanie energii odpadowej

ORC (z ang. Organic Rankine Cycle) stanowi niskotemperaturowy odpowiednik klasycznego obiegu Clasiusa-Rankine’a, w którym stosowanymi czynnikami obiegowymi są tzw. niskowrzące czynniki organiczne (węglowodory).

więcej

PGE będzie zabiegać o uzyskanie koncesji na perspektywiczne złoże węgla brunatnego „Złoczew”

Jak poinformował Prezes PGE Polska Grupa Energetyczna SA, firma firma zabiegać będzie o uzyskanie koncesji na złoże „Złoczew”, przy czym decyzja o eksploatacji jeszcze nie zapadła.

więcej

Węgiel jest inny niż wydaje się na pierwszy rzut oka!

Znamy różne węgle… młode, koksujące, antracytowe, brunatne, błyszczące, energetyczne… itd.

więcej

Koniec spalania śmieci w paleniskach domowych i kotłach małej mocy

Od 2018 roku Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla wspiera organy samorządowe w dążeniu do ograniczenia niskiej emisji, której źródłem jest między innymi spalanie śmieci w paleniskach domowych i kotłach o mocy poniżej 1 MW. Wspieramy Wojewódzkie Inspektoraty Ochrony Środowiska w ich działaniach kontrolnych. Instytut prowadzi również szkolenia dotyczące jakości stosowanych paliw (w tym dot. węgla kamiennego i biomasy) oraz objętych zakazem spalania zgodnie z uchwałami antysmogowymi. W szkoleniach tych uczestniczyło już ponad 1000 osób.

więcej

Kolejna publikacja z projektu Heat to Fuel

Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla od wielu lat realizuje prace badawczo-rozwojowe dotyczące technologii zgazowania węgla, biomasy oraz odpadów. Aktualnie, w ramach projektu Heat-to-Fuel prowadzone są badania nad wykorzystaniem CO2 w ciśnieniowym zgazowaniu biomasy odpadowej w złożu fluidalnym, a wybrane wyniki zostały przedstawione w kolejnej publikacji pracowników Instytutu.

więcej

Projekt EnCat

Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla bierze udział w międzynarodowym projekcie pt. „Enhanced catalytic fast pyrolysis of biomass for maximum production of high-quality biofuels” (akronim EnCat) w ramach programu Era-Net Bioenergy. Konsorcjum projektu składa się z ośmiu partnerów pochodzących z czterech krajów europejskich. Są wśród nich zarówno partnerzy akademiccy, instytuty naukowe, jak i jednostki przemysłowe.

więcej

Małoskalowe instalacje odzysku energii z RDF – oferta

Firma Fabryka Kotłów SEFAKO S.A. wspólnie z IChPW przygotowała ofertę rynkową na budowę małoskalowych instalacji odzysku energii z RDF (<50 tys. Mg/rok). Oferta jest skierowana przede wszystkim do gmin, mających problem z zagospodarowaniem palnych frakcji odpadów komunalnych przetwarzanych na ich własnym terenie oraz dysponujących siecią ciepłowniczą, która mogłaby dostarczać mieszkańcom ciepło wytwarzane na bazie powstających w gminie odpadów.

więcej