Kompetencje: • kompleksowe badania właściwości biomasy stałej stosowanej do celów energetycznych, według akredytowanych i nieakredytowanych metod badawczych
 • nowe techniki analityczne do oceny właściwości biomasy
 • niskoemisyjne technologie spalania i współspalania biomasy
 • dobór i przygotowanie biomasy dla energetyki
 • badania wpływu jakości biomasy na „niską emisję”
 • badania energetyczno – emisyjne urządzeń grzewczych małej i średniej mocy na biomasę
 • uwierzytelnianie paliw biomasowych
 • uwierzytelnianie producentów paliw biomasowych
 • badania i projektowanie procesów zgazowania biomasy
 • nowoczesne konstrukcje kotłowe 4 i 5 klasy wg normy PN-EN 303-5:2012 i kryteriów BAFA dla spalania biomasy
 • nadzór nad pobieraniem próbek paliw stałych u klienta – wykonywanie analiz rozjemczych
 • usługi szkoleniowe i konsultingowe w zakresie badań biomasy, systemów jakości i akredytacji laboratoriów

Pracujemy dla:  pge  enea w

Suez          EDF          PAK