Specjaliści Zespołu Inżynierii Środowiska oraz Laboratorium Technologii Spalania  i Energetyki Instytutu Chemicznej Przeróbki Węgla w Zabrzu opracowali dokument  pt.: ?Wskaźniki emisji zanieczyszczeń powietrza emitowanych z indywidualnych źródeł ciepła?

Podstawową część dokumentu stanowi zestawienie wskaźników emisji: pyłów, benzo(?)pirenu, dwutlenku azotu, dwutlenku siarki i innych zanieczyszczeń emitowanych z ogrzewaczy pomieszczeń o mocach do 50 kW oraz różnych rodzajów kotłów z ręcznym oraz automatycznym podawaniem paliwa pracujących z naturalnym lub wymuszonym przepływem gazów przez palenisko o mocach do 500 kW, które są eksploatowane w indywidualnych systemach ogrzewania. W zestawieniu uwzględniono takie paliwa, jak węglowe sortymentowe, węgiel brunatny, drewno, brykiety z trocin, pelety drzewne oraz węglowe paliwo niskoemisyjne.

Podstawowym źródłem danych były pomiary o charakterze energetyczno ? emisyjnym, wykonywane w ostatnich latach przez IChPW na indywidualnych źródłach ciepła zarówno w ramach projektów badawczo-rozwojowych jak i prac usługowych. Badania te w znacznej części były prowadzone w warunkach eksploatacyjnych na rzeczywistych źródłach ciepła. Wykonywanie badań emisyjnych w warunkach roboczych (gdzie operatorem kotła jest jego rzeczywisty użytkownik, a spalane paliwo jest rutynowo stosowanym opałem w konkretnym źródle ciepła), umożliwiło zebranie unikalnych danych eksperymentalnych, niedostępnych dotychczas w Polsce. Oznacza to, iż zawarte w raporcie wyniki posiadają walor daleko idącej reprezentatywności dla obszaru Polski, zarówno w odniesieniu do stosowanych paliw jak i stanu technicznego oraz kultury obsługi badanych źródeł.

W swojej zasadniczej części, raport posiada formę 34 tablic zawierających wskaźniki emisji i charakterystyczne sprawności energetyczne, a także przewodnik umożliwiający szybki wybór właściwej tablicy, co znacznie ułatwia wykorzystanie zawartych w nich danych do obliczeń niskiej emisji.

 

Pobierz “Wskaźniki emisji zanieczyszczeń powietrza emitowanych z indywidualnych źródeł ciepła” Wskaźniki-emisji-zanieczyszczeń-powietrza-emitowanych-z-indywidualnych-źródeł-ciepła-Raport.pdf – Pobrano 2394 razy – 2 MB