Informacja ogólnaSzanowni Państwo,

Zapraszamy do udziału w rundzie MA/3/2018 badań biegłości dotyczącej analiz mazutu i oleju opałowego lekkiego.

Zakres badań obejmuje następujące parametry jakościowe:

dla próbki oleju opałowego lekkiego zakres analityczny OP1:

badania poza zakresem akredytacji: zawartość wody, siarki, węgla, wodoru, azotu oraz ciepła spalania. temperatura zapłonu (metoda zamkniętego tygla Pensky’ego-Martensa oraz metoda otwartego tygla Clevelanda), lepkość dynamiczna Stabingera, lepkość kinematyczna, gęstość.

dla próbki oleju opałowego ciężkiego (mazut) zakres analityczny OP2:

badania akredytowane: zawartość wody, siarki, węgla, wodoru, azotu oraz ciepła spalania.

badania poza zakresem akredytacji: temperatura zapłonu (metoda zamkniętego tygla Pensky’ego-Martensa oraz metoda otwartego tygla Clevelanda), lepkość dynamiczna Stabingera, lepkość kinematyczna, gęstość.

Runda MA/3/2018 badań biegłości organizowana jest zgodnie z aktualnym programem badań biegłości MAZUT, wydanie C z dnia 24.07.2017 r.

Niniejszy program badań biegłości skierowany jest do laboratoriów badawczych, które rutynowo wykonują badania mazutu i oleju opałowego lekkiego. Obiekt badania biegłości powinien być traktowany przez Uczestników w ten sam sposób jak rutynowo badana próbka.

Organizator gwarantuje wszystkim uczestnikom poufność wszelkich informacji związanych z uczestnictwem w programie. Uczestnik jest zobowiązany do ścisłego przestrzegania harmonogramu danej rundy, a w szczególności terminu wykonania badań i terminu przesłania wyników z badań do organizatora. Wyniki badań, które nie zostaną przesłane w wyznaczonym terminie, nie będą brane pod uwagę.

Udział w rundzie jest odpłatny i wynosi:

dla próbki oleju opałowego lekkiego zakres analityczny OP1:  1600,00 zł netto

dla próbki oleju opałowego ciężkiego (mazut) zakres analityczny OP2: 1600,00 zł netto

Próbki można odebrać osobiście w siedzibie Ośrodka Badań Biegłości lub zamówić przesłanie drogą kurierską w następujących wariantach: firma kurierska Uczestnika (koszt pokrywa Uczestnik), firma kurierska obsługująca IChPW (koszt pokrywa Ośrodek Badań Biegłości IChPW).

W celu zgłoszenia się do udziału w niniejszej rundzie należy przesłać zlecenie na wykonanie usługi oraz skorzystać z platformy EBOU (Elektroniczne Biuro Obsługi Uczestnika).

Dostęp do strony logowania jest możliwy poprzez zakładkę Elektroniczne Biuro Obsługi Uczestnika, umieszczoną na stronie internetowej Instytutu Chemicznej Przeróbki Węgla, w strefie Ośrodka Badań Biegłości lub bezpośrednio wpisując adres http://ichpw.net/ichpw_bb_multi/ w pole adresu przeglądarki.

Prawidłowe zgłoszenie uczestnictwa w rundzie badania biegłości potwierdza wyświetlony monit: „Zgłoszenie uczestnictwa w badaniu biegłości [numer rundy] przez uczestnika o numerze identyfikacyjnym [numer identyfikacyjny] zostało przyjęte w dniu [data i godzina zgłoszenia]”.

Koordynator Ośrodka Badań Biegłości

dr hab. inż. Marek Ściążko prof. nadzw.

 

Harmonogram:·   przyjmowanie zgłoszeń poprzez EBOU do dnia 23.04.2018r.
·   wysłanie próbek Uczestnikowi (przesyłka kurierska) do dnia 25.04.2018r.
·   wysłanie poprzez EBOU Arkusza wyników do Organizatora do dnia 19.05.2018r.
·    wysłanie pocztą lub drogą elektroniczną skanu podpisanego Arkusza wyników do Organizatora do dnia 21.05.2018r.
·   wysłanie Raportu z badań biegłości Uczestnikowi do dnia 12.06.2018r.

 

Osoby odpowiedzialne za organizację rundy: 

Koordynator Ośrodka Badań Biegłości

dr hab. inż. Marek Ściążko prof. nadzw.

– Koordynator OBB, tel. (32) 271 00 41 wew. 120
mgr inż. Mariusz Mastalerz – Z-ca Koordynatora OBB, tel. (32) 271 00 41 wew. 234
dr inż. Michalina Kotyczka-Morańska – Statystyk OBB, tel. (32) 271 00 41 wew. 227