Informacja ogólnaSzanowni Państwo,

Zapraszamy do udziału w rundzie SUPS/21/2018 badań biegłości dotyczącej analiz stałych ubocznych produktów spalania (odpadu paleniskowego kod 100102).

Proponujemy następujące zakresy badań:

s1 – zawartości: wilgoci w próbce analitycznej, węgla całkowitego,

s2* – miałkość, skład tlenkowy (SiO2, Al2O3, Fe2O3, CaO, MgO, K2O, Na2O, SO3, P2O5, Mn3O4,TiO2, SrO i BaO),

*) nie zawiera się w zakresie akredytacji OBB.

Runda SUPS/21/2018 badań biegłości organizowana jest zgodnie z aktualnym akredytowanym programem badań biegłości STAŁE UBOCZNE PRODUKTY SPALANIA, wydanie J z dnia 24.07.2017r.

Niniejszy program badań biegłości skierowany jest do laboratoriów badawczych, które rutynowo wykonują badania stałych ubocznych produktów spalania (odpadu paleniskowego). Obiekt badania biegłości powinien być traktowany przez Uczestnika w ten sam sposób jak rutynowo badana próbka.

Udział w rundzie jest odpłatny i wynosi:

zakres analityczny s1 – 300,00 zł netto,

zakres analityczny s2 – 400,00 zł netto,

Dla uczestników Sieci LABIOMEN, koszt uczestnictwa w zakresie analitycznym s1, zawarty jest w opłacie rocznej, w ramach podpisanej umowy.

W celu zgłoszenia się do udziału w niniejszej rundzie należy przesłać zlecenie na wykonanie usługi oraz zamówić próbki poprzez platformę EBOU (Elektroniczne Biuro Obsługi Uczestnika) dostępną pod adresem http://ichpw.net/ichpw_bb_multi/

Prawidłowe zgłoszenie uczestnictwa w rundzie badania biegłości potwierdza wyświetlony monit: „Zgłoszenie uczestnictwa w badaniu biegłości [numer rundy] przez uczestnika o numerze identyfikacyjnym [numer identyfikacyjny] zostało przyjęte w dniu [data i godzina zgłoszenia]”.

Koordynator Ośrodka Badań Biegłości

dr hab. inż. Marek Ściążko  prof. IChPW

Harmonogram:·   przyjmowanie zgłoszeń poprzez EBOU do dnia 22.05.2018r
·   wysłanie próbek Uczestnikowi (przesyłka kurierska) od dnia 05.06.2018r
do dnia 06.06.2018r
·   wysłanie poprzez EBOU Arkusza wyników do Organizatora do dnia 18.06.2018r.
·   wysłanie pocztą lub drogą elektroniczną skanu podpisanego Arkusza wyników do Organizatora do dnia 22.06.2018r.
·   wysłanie Raportu z badań biegłości Uczestnikowi do dnia 30.06.2018r.

 

Osoby odpowiedzialne za organizację rundy:Koordynator Ośrodka Badań Biegłości dr hab. inż. Marek Ściążko  prof. IChPW – Koordynator OBB, tel. (32) 271 00 41 wew. 120
mgr inż. Mariusz Mastalerz – Z-ca Koordynatora OBB, tel. (32) 271 00 41 wew. 234
dr inż. Michalina Kotyczka-Morańska – Statystyk OBB, tel. (32) 271 00 41 wew. 227