Informacja ogólnaZapraszamy do udziału w rundzie K/13/2018 badań biegłości dotyczącej analiz koksu z węgla kamiennego. Zakres badań obejmuje następujące parametry jakościowe: zawartości wilgoci w próbce analitycznej, popiołu, zawartości części lotnych, zawartości siarki całkowitej, zawartości fosforu, reakcyjności wobec CO2 – CRI, wytrzymałości poreakcyjnej – CSR.

Runda K/13/2018 badań biegłości organizowana jest zgodnie z aktualnym programem badań biegłości KOKS Z WĘGLA KAMIENNEGO.

Niniejszy program badań biegłości skierowany jest do laboratoriów badawczych, które rutynowo wykonują badania koksu z węgla kamiennego. Obiekty badania biegłości powinny być traktowane przez Uczestników w ten sam sposób jak rutynowo badanych próbek.

W ramach rundy dostępne będą dwie próbki koksu:

– próbka pierwsza (laboratoryjna) do przeprowadzenia oznaczeń CRI/CSR,

– próbka pierwsza (analityczna)  do przeprowadzenia pozostałych oznaczeń.

Udział w rundzie jest odpłatny i wynosi: 2100,00 zł,

W celu zgłoszenia się do udziału w niniejszej rundzie należy skorzystać z platformy EBOU (Elektroniczne Biuro Obsługi Uczestnika). Dostęp do strony logowania jest możliwy poprzez zakładkę Elektroniczne Biuro Obsługi Uczestnika, umieszczoną na stronie internetowej Instytutu Chemicznej Przeróbki Węgla, w strefie Ośrodka Badań Biegłości lub bezpośrednio wpisując adres http://ichpw.net/ichpw_bb_multi/ w pole adresu przeglądarki.

Prawidłowe zgłoszenie uczestnictwa w rundzie badania biegłości potwierdza wyświetlony monit: „Zgłoszenie uczestnictwa w badaniu biegłości [numer rundy] przez uczestnika o numerze identyfikacyjnym [numer identyfikacyjny] zostało przyjęte w dniu [data i godzina zgłoszenia]”.

Zgłoszenie uczestnictwa zostanie potwierdzone przesłaniem dokumentu „Potwierdzenie przyjęcia zamówienia”. Prosimy nie dokonywać przedpłat. Faktury zostaną wystawione po udostępnieniu Raportu z badań w platformie EBOU.

Organizator gwarantuje wszystkim uczestnikom poufność wszelkich informacji związanych z uczestnictwem w programie. Uczestnik jest zobowiązany do ścisłego przestrzegania harmonogramu danej rundy, a w szczególności terminu wykonania badań i terminu przesłania wyników z badań do organizatora. Wyniki badań, które nie zostaną przesłane w wyznaczonym terminie, nie będą brane pod uwagę.

Z- ca Koordynatora Ośrodka Badań Biegłości

mgr. inż. Mariusz Mastalerz

Harmonogram:·   przyjmowanie zgłoszeń poprzez EBOU do dnia 12.10.2018r.
·   wysłanie próbek Uczestnikowi (przesyłka kurierska) od dnia 08.11.2018r.

do dnia 09.11.2018r.

·   wysłanie poprzez EBOU Arkusza wyników do Organizatora do dnia 26.11.2018r.
·    wysłanie elektronicznie skanu Arkusza wyników do Organizatora do dnia 30.11.2018r.
·   wysłanie Raportu z badań biegłości poprzez EBOU do dnia 21.12.2018r.

 

Osoby odpowiedzialne za organizację rundy:Koordynator Ośrodka Badań Biegłości dr hab. inż. Marek Ściążko  prof. IChPW – Koordynator OBB, tel. (32) 271 00 41 wew. 120
mgr inż. Mariusz Mastalerz – Z-ca Koordynatora OBB, tel. (32) 271 00 41 wew. 234
dr inż. Michalina Kotyczka-Morańska – Statystyk OBB, tel. (32) 271 00 41 wew. 227