Informacja ogólnaZapraszamy do udziału w rundzie B/21/2018 badań biegłości dotyczącej analiz biomasy do celów energetycznych. Zakres badań obejmuje następujące parametry jakościowe: zawartość wilgoci w próbce analitycznej, popiołu, siarki całkowitej, węgla całkowitego, wodoru całkowitego, azotu*), chloru*)  oraz ciepła spalania.

*) po za zakresem akredytacji OBB.

Runda B/21/2018 badań biegłości organizowana jest zgodnie z aktualnym programem badań biegłości BIOMASA DO CELÓW ENERGETYCZNYCH.

Niniejszy program badań biegłości skierowany jest do laboratoriów badawczych, które rutynowo wykonują badania biomasy do celów energetycznych. Obiekt badania biegłości powinien być traktowany przez Uczestnika w ten sam sposób jak rutynowo badana próbka.

W ramach rundy dostępne będą dwie próbki analityczne biomasy:

– zakres B1 – przygotowana zgodnie z normą PN-EN ISO 14780:2017,

– zakres B2 – oznaczenie zawartości wilgoci w próbce analitycznej, popiołu, siarki całkowitej, węgla całkowitego, wodoru całkowitego oraz ciepła spalania.

Udział w rundzie jest odpłatny i wynosi:

700,00 zł, – w przypadku uczestnictwa w ramach zakresu B1

700,00 zł – w przypadku uczestnictwa w ramach zakresu B2

Dla uczestników Sieci LABIOMEN, koszt udziału w rundzie w przypadku uczestnictwa w ramach zakresu B1 i B2 zawarty jest w opłacie rocznej, w ramach podpisanej umowy.

W celu zgłoszenia się do udziału w niniejszej rundzie należy skorzystać z platformy EBOU (Elektroniczne Biuro Obsługi Uczestnika). Dostęp do strony logowania jest możliwy poprzez zakładkę Elektroniczne Biuro Obsługi Uczestnika, umieszczoną na stronie internetowej Instytutu Chemicznej Przeróbki Węgla, w strefie Ośrodka Badań Biegłości lub bezpośrednio wpisując adres http://ichpw.net/ichpw_bb_multi/ w pole adresu przeglądarki.

Prawidłowe zgłoszenie uczestnictwa w rundzie badania biegłości potwierdza wyświetlony monit: „Zgłoszenie uczestnictwa w badaniu biegłości [numer rundy] przez uczestnika o numerze identyfikacyjnym [numer identyfikacyjny] zostało przyjęte w dniu [data i godzina zgłoszenia]”.

Zgłoszenie uczestnictwa zostanie potwierdzone przesłaniem dokumentu „Potwierdzenie przyjęcia zamówienia”. Prosimy nie dokonywać przedpłat. Faktury zostaną wystawione po udostępnieniu Raportu z badań w platformie EBOU.

Organizator gwarantuje wszystkim uczestnikom poufność wszelkich informacji związanych z uczestnictwem w programie. Uczestnik jest zobowiązany do ścisłego przestrzegania harmonogramu danej rundy, a w szczególności terminu wykonania badań i terminu przesłania wyników z badań do organizatora. Wyniki badań, które nie zostaną przesłane w wyznaczonym terminie, nie będą brane pod uwagę.

Z- ca Koordynatora Ośrodka Badań Biegłości

mgr. inż. Mariusz Mastalerz

Harmonogram:·   przyjmowanie zgłoszeń poprzez EBOU do dnia 12.10.2018r.
·   wysłanie próbek Uczestnikowi (przesyłka kurierska) od dnia 05.11.2018r.

do dnia 06.11.2018r.

·   wysłanie poprzez EBOU Arkusza wyników do Organizatora do dnia 26.11.2018r.
·    wysłanie elektronicznie skanu Arkusza wyników do Organizatora do dnia 28.11.2018r.
·   wysłanie Raportu z badań biegłości poprzez EBOU do dnia 20.12.2018r.

 

Osoby odpowiedzialne za organizację rundy:Koordynator Ośrodka Badań Biegłości dr hab. inż. Marek Ściążko  prof. IChPW – Koordynator OBB, tel. (32) 271 00 41 wew. 120
mgr inż. Mariusz Mastalerz – Z-ca Koordynatora OBB, tel. (32) 271 00 41 wew. 234
dr inż. Michalina Kotyczka-Morańska – Statystyk OBB, tel. (32) 271 00 41 wew. 227