W dniu 26. 10.2018 odbyło się seminarium Koła Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Hutniczego (SITPH) przy Instytucie Chemicznej Przeróbki Węgla, w ramach którego przeprowadzono I Konkurs Technologiczny Koła SITPH.

Członkowie Koła mogli się wykazać wiedzą nie tylko inżynieryjno-technologiczną, ale również historyczną oraz stosowanej gwary w przemyśle koksowniczym.  W skład komisji oceniającej wchodzili kol. Aleksander Sobolewski oraz kol. Marek Ściążko.  Uczestnicy konkursu zostali podzieleni na cztery grupy, a zwycięzcą została grupa w składzie: Michał Rejdak, Bogumiła Latkowska, Piotr Hrycko i Rafał Bigda.

W części integracyjnej seminarium odbył się również konkurs „Mistrz Kręgielni”, w którym najlepsze wyniki uzyskała grupa w składzie: Henryk Fitko, Ryszard Januszek, Przemysław Pawłowski. Indywidualnie największą ilość punktów wśród kobiet uzyskała kol. Agata Czardybon, a wśród mężczyzn kol. Adam Tatarczuk.

Wszystkim laureatom obu konkursów serdecznie gratulujemy!