15 listopada 2018 r. na Wydziale Energetyki Paliw Akademii Górniczo-Hutniczej odbyła się publiczna obrona pracy doktorskiej Pana mgra inż. Michała Rejdaka, pracownika Zespołu Przygotowania Paliw Instytutu Chemicznej Przeróbki Węgla.

Promotorem pracy zatytułowanej ”Wpływ czynników surowcowych i operacji ubijania wsadu na wytrzymałość mechaniczną ubitego naboju węglowego i jakość otrzymanego koksu” był dr hab. inż. Andrzej Strugała – prof. AGH, a promotorem pomocniczym dr.inż. Aleksander Sobolewski – Dyrektor IChPW. Recenzentami pracy byli: prof. dr hab. inż. Aleksander Karcz z Akademii Górniczo-Hutniczej i dr hab. inż. Marek Marcisz z Politechniki Śląskiej.

Decyzją Komisji Przewodów Doktorskich Wydziału Energetyki Paliw AGH został skierowany wniosek do Rady Naukowej ww. Wydziału o nadanie stopnia doktora nauk technicznych Panu mgr inż. Michałowi Rejdakowi.

Serdecznie gratulujemy!

Ze streszczeniem pracy można zapoznać się tutaj.

Recenzje są dostępne tu: recenzja 1, recenzja 2.