Pragniemy poinformować, że Gorzowski Klaster Energii, którego członkiem jest Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla przeszedł pozytywnie proces Certyfikacji i uzyskał Certyfikat Pilotażowego Klastra Energii.

logo klasterPojęcie klastrów energii zostało wprowadzone do polskiego prawodawstwa Ustawą o Odnawialnych Źródłach Energii (Dz.U. 2018 poz. 1269). Klastry energii rozumiane są jako cywilnoprawne porozumienia, których celem jest rozwój energetyki rozproszonej służącej poprawie lokalnego bezpieczeństwa energetycznego przy jednoczesnej maksymalizacji efektywności ekonomicznej. Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla jest członkiem Gorzowskiego Klastra Energii, gdzie jako jednostka badawcza pełni funkcję doradczą oraz wspierającą badania i rozwój. Gorzowski Klaster Energii przystąpił do II edycji konkursu na Certyfikat Pilotażowego Klastra Energii, który organizowany jest przez Ministerstwo Energii.

Szczegółowe informacje są dostępne na stronie Ministerstwa Energii.