7 grudnia 2018 r. Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla odwiedziła grupa gości z Taiwan Carbon Capture Storage and Utilization Association (TCCSUA), Taiwan Institute for Sustainable Energy oraz Center for Corporate Sustainablity.

Głównym tematem wizyty były techniki usuwania CO2 ze spalin oraz gazów przemysłowych a także kierunki dalszego wykorzystania wychwyconego gazu. Są to tematy, w których IChPW ma znaczącą pozycję jeżeli chodzi o rozwój i wdrażanie technologii do skali pilotowej i demonstracyjnej.

W skład wizytującej Instytut grupy wchodzili: prof. Chung-Sung Tan, Prezes TCCSUA, Joey Lu, Sekretarz TCCSUA, Dr Eugene Chien, Prezes Taiwan Institute for Sustainable Energy, Christine Chiang, Dyrektor ds. wymiany międzynarodowej Taiwan Institute for Sustainable Energy oraz Dr Yuh-Ming Lee, Sekretarz Center for Corporate Sustainability.

Delegację z Tajwanu podejmowali Dyrektor ds. Badań i Rozwoju IChPW, dr hab. inż. Jarosław Zuwała prof. nadzw., dr inż. Lucyna Więcław-Solny, dr inż. Janusz Lasek i mgr inż. Adam Tatarczuk.

W trakcie wizyty goście mieli okazję zapoznać się z instalacjami znajdującymi się na terenie Centrum Czystych Technologii Węglowych IChPW ze szczególnym uwzględnieniem instalacji do usuwania ditlenku węgla metodą absorpcji aminowej. Przedstawili także własne doświadczenia w zakresie CCS/CCU oraz wyrazili gotowość współpracy z IChPW przy projektach badawczo – rozwojowych związanych z tą tematyką.