W grudniu 2018 r. przedstawiamy artykuł autorstwa Danuty Król z Politechniki Śląskiej i Grzegorza Gałko pracownika Instytutu Chemicznej Przeróbki Węgla.

Artykuł pt. „Stechiometryczny równowagowy model zgazowania osadów ściekowych z wykorzystaniem powietrza atmosferycznego” ukazał się w czasopiśmie Przemysł Chemiczny.

Poniżej zamieszczamy streszczenie artykułu:

Przedstawiono koncepcję obliczeniową stechiometrycznego modelu równowagowego zgazowania osadów ściekowych. Wykorzystano równania stechiometryczne i stałe równowagi. Wartość opałowa gazu zależała od zawartości CO, H2 i CH4. Wyniki otrzymane z eksperymentu pozostawały w korelacji z wynikami z obliczeń.

Życzymy przyjemnej lektury!

Z treścią artykułu można się zapoznać tutaj.

Archiwalne artykuły znajdą Państwo w sekcji Artykuł Miesiąca.