3 stycznia 2019 r. na Wydziale Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechniki Śląskiej w Gliwicach odbyła się publiczna obrona pracy doktorskiej Pana mgra inż. Grzegorza Gałko, pracownika Zespołu Przygotowania Paliw Instytutu Chemicznej Przeróbki Węgla.

Promotorem rozprawy doktorskiej zatytułowanej ”Wytwarzanie gazu generatorowego w procesie zgazowania węgla i odpadów” była dr hab. inż. Danuta Król z Politechniki Śląskiej. Recenzentami pracy byli: dr hab. inż. Marek Juszczak z Politechniki Poznańskiej i dr hab. inż. Sławomir Poskrobko z Politechniki Białostockiej.

Decyzją Komisji Przewodów Doktorskich Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechniki Śląskiej w Gliwicach został skierowany wniosek do Rady Naukowej ww. Wydziału o nadanie stopnia doktora nauk technicznych Panu mgr inż. Grzegorzowi Gałko.

Serdecznie gratulujemy!

Ze streszczeniem pracy można zapoznać się tutaj.

Recenzje są dostępne tu: recenzja 1, recenzja 2.