Ponad 180 wybitnych młodych naukowców prowadzących wysokiej jakości badania i cieszących się imponującym dorobkiem naukowym otrzymało stypendia naukowe Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Wśród nich znalazł się pracownik Instytutu Chemicznej Przeróbki Węgla pan dr inż. Marcin Sajdak.

W XIII edycji konkursu rozpatrzono 1129 wniosków. Stypendia w wysokości 5 390 zł miesięcznie przyznano 181 wybitnym młodym naukowcom. Laureaci będą otrzymywać je przez okres do 3 lat.

Decyzją nr 1052/E-134/STYP/13/2018 stypendium zostało przyznane pracownikowi  Laboratorium Gazów Przemysłowych i Produktów Węglopochodnych panu dr inż. Marcinowi Sajdakowi.

Dr inż. Marcin Sajdak w swojej pracy badawczej zajmuje się głównie zagadnieniami termicznej konwersji paliw stałych i prowadzeniem analiz chemometrycznych, pozwalającymi lepiej zrozumieć badane procesy i zjawiska.  Na przestrzeni siedmiu lat swojej pracy w Instytucie Chemicznej Przeróbki Węgla opublikował 32 prace naukowe w tym 24 z listy A czasopism punktowanych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, w znaczącej części, jako główny autor. Znacząca większość jego publikacji jest związana z tematyką termicznej konwersji biomasy i analizą danych z zastosowaniem metod chemometrycznych. Od 2012 roku kierował oraz uczestniczył w 16 projektach zarówno statutowych, jak również krajowych (Strategiczne programy badań naukowych i prac rozwojowych /3 i /4, Iuventus Plus) i międzynarodowych (BIOPOGEN) – prowadzonymi w IChPW.

Był uczestnikiem licznych krajowych i zagranicznych konferencji naukowych. Udziela się on również w roli recenzenta, oceniając przeszło 40 artykułów naukowych zgłoszonych do publikacji w 19 czasopismach m.in. Energy Conversion and Management, Fuel, Fuel Processing Technology, Journal of Analytical and Applied Pyrolysis, ACS Sustainable Chemistry & Engineering, Chemosphere. Jego wkład w proces recenzowania prac naukowych zaowocował przyznaniem wyróżnienia „Outstanding Contribution in Reviewing” przez 4 czasopisma o ustalonej renomie: Energy Conversion and Management, Fuel Processing Technology, Journal of Analytical and Applied Pyrolysis oraz Waste Management. W ostatnim czasie jest zaangażowany w prowadzenie badań dotyczących przeciwdziałania zjawisku niskiej emisji. W 2017 roku opracował nowatorską metodę wykrywania spalania i współspalania odpadów w indywidualnych urządzeniach grzewczych. Opracowany przez niego algorytm klasyfikacyjny, został wykorzystany do stworzenia oprogramowania, które zostało przekazane 175 jednostkom samorządowym Województwa Śląskiego. Działanie to przyczynia się do walki z niską emisją, która stanowi obecnie jedno z najważniejszych wyzwań w zakresie ochrony środowiska i zdrowia ludzkiego. Obecnie prowadzi badania z zakresu oczyszczania i wzbogacania strumienia gazu koksowniczego w wodór, który po wydzieleniu będzie mógł zostać wykorzystany jako paliwo.

Serdecznie gratulujemy!

Lista stypendystów XIII edycji konkursu dostępna jest tutaj.

Informacje na temat rozstrzygnięcia można również znaleźć na stronie MNiSW.


dr inż. Marcin Sajdak