W dniach 10-11 stycznia 2019 roku  na terenie IChPW odbyło się spotkanie robocze  przedstawicieli Konsorcjum projektu CO2SNG:  „Magazynowanie energii poprzez produkcję SNG z CO2-układ metanizacji CO2 wydzielonego ze spalin”, którego Liderem jest Tauron Wytwarzanie S.A.

Celem spotkania było omówienie dotychczasowych wyników badań procesu metanizacji z wykorzystaniem pilotowej instalacji CO2SNG. Testy procesu metanizacji CO2 przeprowadzone zostały latem i jesienią ubiegłego roku na terenie Elektrowni Łaziska, informacje na ten temat można znaleźć tutaj.

Partnerzy Projektu obecni na spotkaniu, określili scenariusze dalszych działań w ramach nadchodzącej wiosennej kampanii badawczej oraz powiększenia skali opracowanego rozwiązania procesu magazynowania energii z OZE poprzez metanizację CO2 ze spalin bloków węglowych.