Mamy przyjemność poinformować, że uchwałą Rady Wydziału Chemicznego Politechniki Śląskiej w Gliwicach z dnia 16 stycznia 2019 r. został nadany tytuł doktora habilitowanego w dziedzinie nauk technicznych w dyscyplinie naukowej technologia chemiczna panu dr inż. Marcinowi Sajdakowi.

Uchwała dotycząca przyznania stopniu doktora habilitowanego panu dr inż. Marcinowi Sajdakowi podjęta została jednomyślnie na posiedzeniu Komisji Habilitacyjnej Wydziału Chemicznego wyznaczonej przez Centralną Komisję ds. Stopni Naukowych na podstawie przedstawionego dorobku naukowego, recenzji oraz protokołu z posiedzenia Komisji.

Serdecznie gratulujemy!

Tematem pracy były metody chemometryczne dla potrzeb monitorowania alternatywnych biopaliw stałych, procesów ich wytwarzania oraz w poszukiwaniu potencjalnych markerów. Zarys pracy został przedstawiony w prezentacji z którą można zapoznać się tutaj.

uchwała habilitacja Sajdak