W dniach 14-18 stycznia 2019 r. w IChPW przebywała pięcioosobowa delegacja przedstawicieli firmy Sichuan Tianyi Science & Technology co.,Ltd  (CTYC) z Chin. Celem wizyty było nawiązanie współpracy w dziedzinie separacji wodoru z gazu koksowniczego.

ctyc ichpw

Chińskiej delegacji przewodniczył Pan Chen Jian Wicedyrektor Generalny CTYC, a w jej skład wchodzili pracownicy podległego CTYC Instytutu PSA: Wicedyrektor Generalny Pan Li Kebing, Dyrektor ds. Inżynierii Pan Wu Yi, Dyrektor Działu Projektowego Pan Feng Liangxing oraz Kierownik projektu z Wydziału Handlu Międzynarodowego podległego CTYC Pan Xie Hao. Delegacji towarzyszyli przedstawiciele Fundacji Sinopol – Pan Marek Tian, Prezes Zarządu oraz Jan Sękowski, Specjalista ds. projektów. Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla był reprezentowany przez Dyrektora dr inż. Aleksandra Sobolewskiego oraz przez Dyrektorów Centrów Badań Laboratoryjnych i Technologicznych dr inż. Teresę Topolnicką i dr inż. Sławomira Stelmacha. W spotkaniach brali również udział pracownicy Instytutu: dr inż. Lucyna Solny, dr inż. Joanna Bigda, dr inż. Krzysztof Jastrząb, mgr inż. Piotr Kolon, mgr inż. Józef Popowicz, mgr inż. Adam Tatarczuk i mgr inż. Aleksander Krótki.

Podczas spotkania Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla podpisał wraz z Sichuan Tianyi Science & Technology co.,Ltd list intencyjny o współpracy w dziedzinie separacji wodoru z gazu koksowniczego i innych obszarach związanych z konwersją węgla.

Delegaci z Chin mieli również okazję do zapoznania się laboratoriami Instytutu oraz infrastrukturą badawczą Centrum Czystych Technologii Węglowych.