Informacja ogólnaZapraszamy do udziału w rundzie WK/22/2019 badań biegłości dotyczącej analiz węgla kamiennego. Akredytowany zakres badań WK1A obejmuje następujące parametry jakościowe: zawartości wilgoci w próbce analitycznej Wa, popiołu Ad, siarki całkowitej Std, węgla całkowitego Ctd, wodoru całkowitego Htd oraz ciepła spalania Qsd. Nieakredytowany zakres badań WK1B obejmuje następujące parametry jakościowe: zawartości części lotnych Vdaf, chloru całkowitego Cltd, fluoru całkowitego Ftd oraz rtęci Hgd.

Akredytowany zakres badań WK1A w rundzie WK/22/2019 badań biegłości organizowany jest zgodnie z aktualnym akredytowanym programem badań biegłości WĘGIEL KAMIENNY I BRUNATNY, wydanie J z dnia 24.07.2017r.

Niniejszy program badań biegłości skierowany jest do laboratoriów badawczych, które rutynowo wykonują badania węgla kamiennego. Obiekt badania biegłości powinien być traktowany przez Uczestnika w ten sam sposób jak rutynowo badana próbka.

W bieżącej rundzie badań biegłości rozsyłana będzie analityczna próbka węgla kamiennego.

Udział w rundzie jest odpłatny i wynosi:

– Zakres WK1A – 600,00 zł netto

– Zakres WK1B – 400,00 zł netto

W celu zgłoszenia się do udziału w niniejszej rundzie należy przesłać zlecenie na wykonanie usługi (dla uczestników Sieci LABIOMEN, koszt uczestnictwa w zakresie analitycznym WK1A, zawarty jest w opłacie rocznej, w ramach podpisanej umowy – zlecenie nie jest wymagane) oraz skorzystać z platformy EBOU (Elektroniczne Biuro Obsługi Uczestnika). Zgłoszenia Uczestników sieci LABIOMEN również dokonuje się poprzez platformę EBOU.

Dostęp do strony logowania jest możliwy poprzez zakładkę Elektroniczne Biuro Obsługi Uczestnika, umieszczoną na stronie internetowej Instytutu Chemicznej Przeróbki Węgla, w strefie Ośrodka Badań Biegłości lub bezpośrednio wpisując adres http://ichpw.net/ichpw_bb_multi/ w pole adresu przeglądarki.

Prawidłowe zgłoszenie uczestnictwa w rundzie badania biegłości potwierdza wyświetlony monit: „Zgłoszenie uczestnictwa w badaniu biegłości [numer rundy] przez uczestnika o numerze identyfikacyjnym [numer identyfikacyjny] zostało przyjęte w dniu [data i godzina zgłoszenia]”.

Zgłoszenie uczestnictwa zostanie potwierdzone przesłaniem dokumentu „Potwierdzenie przyjęcia zamówienia” (dotyczy Uczestników spoza sieci LABIOMEN). Prosimy nie dokonywać przedpłat. Faktury zostaną wystawione po udostępnieniu Raportu z badań w platformie EBOU.

Organizator gwarantuje wszystkim uczestnikom poufność wszelkich informacji związanych z uczestnictwem w programie. Uczestnik jest zobowiązany do ścisłego przestrzegania harmonogramu danej rundy, a w szczególności terminu wykonania badań i terminu przesłania wyników z badań do organizatora. Wyniki badań, które nie zostaną przesłane w wyznaczonym terminie, nie będą brane pod uwagę.

Koordynator Ośrodka Badań Biegłości

dr hab. inż. Marek Ściążko prof. nadzw.

Harmonogram:·   przyjmowanie zgłoszeń poprzez EBOU do dnia 11.02.2019r.
·   wysłanie próbek Uczestnikowi (przesyłka kurierska) od dnia 12.02.2019r.

do dnia 13.02.2019r.

·   wysłanie poprzez EBOU Arkusza wyników do Organizatora do dnia 06.03.2019r.
·    wysłanie elektronicznie skanu Arkusza wyników do Organizatora do dnia 08.03.2019r.
·   wysłanie Raportu z badań biegłości poprzez EBOU do dnia 22.03.2019r.

 Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w harmonogramie.

Osoby odpowiedzialne za organizację rundy:Koordynator Ośrodka Badań Biegłości dr hab. inż. Marek Ściążko  prof. IChPW – Koordynator OBB, tel. (32) 271 00 41 wew. 120
mgr inż. Mariusz Mastalerz – Z-ca Koordynatora OBB, tel. (32) 271 00 41 wew. 234
dr inż. Michalina Kotyczka-Morańska – Statystyk OBB, tel. (32) 271 00 41 wew. 227