W dniu 13 lutego 2019 roku na terenie Instytutu Chemicznej Przeróbki Węgla odbyło się spotkanie robocze dotyczące postępów w realizacji projektu ZONE „Zintegrowany system wsparcia polityki i programów ograniczenia niskiej emisji”, który współfinansowany jest ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach I konkursu GOSPOSTRATEG.

Celem projektu jest wypracowanie i przetestowanie koncepcji zintegrowanego systemu wspierającego działania ograniczające niską emisję. Celem praktycznym projektu jest wypracowanie założeń, przygotowanie prototypu i przetestowanie narzędzia informatycznego – zintegrowanego systemu inwentaryzacji źródeł niskiej emisji w Polsce wraz z Bazą wiedzy – pozwalającego na przełamanie bariery dostępu do informacji kluczowych dla potrzeb podejmowania decyzji przez poszczególne agendy i administrację publiczną różnych szczebli o kształcie i intensywności polityk i programów wspierających walkę z niską emisją sektora komunalno-bytowego w Polsce. W ramach projektu zostanie przygotowany projekt stosownych regulacji prawnych osadzających istnienie systemu wsparcia polityk i programów ograniczenia niskiej emisji w przepisach prawa, definiujących poszczególnych interesariuszy w tym dostawców danych do systemu i zapewniających jednocześnie systematyczną aktualizację danych zbieranych do systemu, co pozwoli na utworzenie Zintegrowanego systemu wsparcia polityk i programów Ograniczenia Niskiej Emisji.

W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele realizującego projekt Konsorcjum, w którego skład wchodzą: Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii (Lider Konsorcjum), Instytut Łączności – Państwowy Instytut Badawczy, Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy, Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla oraz Stowarzyszenie Krakowski Alarm Smogowy.

loga gospostrateg

Głównym celem spotkania było podsumowanie dotychczas osiągniętych rezultatów oraz zaplanowanie dalszych działań związanych z realizacją projektu. Poza owocną dyskusją merytoryczną, Partnerzy mieli również możliwość zapoznania się z zapleczem badawczym Laboratorium Technologii Spalania i Energetyki.