2 marca 2019 roku na uroczystości wręczenia statuetek „Zabrzańskich Aten”, organizowanej w Hotelu „Diament” w Zabrzu, została wręczona Pani Małgorzacie Mańce-Szulik, Prezydent Miasta Zabrze statuetka „Diament IChPW” przez Pana dr inż. Aleksandra Sobolewskiego, Dyrektora Instytutu Chemicznej Przeróbki Węgla.

Nagroda została przyznana Pani Małgorzacie Mańce-Szulik, Prezydent Miasta, w uznaniu zasług za konstruktywną współpracę na rzecz Instytutu Chemicznej Przeróbki Węgla i Miasta Zabrze.

Nagroda „Diament IChPW” im. prof. Henryka Zielińskiego jest wyróżnieniem przyznawanym od 2012 za wybitne zasługi w działalności na rzecz Instytutu Chemicznej Przeróbki Węgla. Dotychczasowymi laureatami nagrody są m.in.: Grzegorz Tobiszowski (wiceminister – Sekretarz Stanu w ministerstwie Energii) – 2017, Prof. Krystian Probierz (senator RP) – 2016.

Wręczając statuetkę Pani Prezydent Małgorzacie Mańce-Szulik Dyrektor IChPW Aleksander Sobolewski dziękował między innymi za współdziałanie przy likwidacji niskiej emisji na terenie miasta oraz stworzenie sprzyjających warunków umożliwiających rozwój infrastruktury naukowo-badawczej Instytutu, a tym samym otwarcie szerokiej perspektywy dla prowadzenia badań na najwyższym światowym poziomie. Z pełną treścią laudacji można zapoznać się tutaj. Dyplom Kapituły Nagrody „Diament IChPW” można zobaczyć tutaj.