12 marca 2019 r. w Instytucie Chemicznej Przeróbki Węgla gościła 10 osobowa delegacja pracowników Ministerstwa Energii.

Pracownicy Ministerstwa Energii zostali powitani przez Dyrektora IChPW dr inż. Aleksandra Sobolewskiego, który przedstawił profil działalności Instytutu, oraz z-cę Dyrektora ds. Badań i Rozwoju IChPW, dr hab. inż. Jarosława Zuwałę prof. nadzw.

W trakcie wizyty goście mieli okazję wysłuchać prezentacji przedstawiających główne kierunki badawcze prowadzone obecnie w Instytucie Chemicznej Przeróbki Węgla. Pracownicy Instytutu wygłosili następujące referaty:

  • „Perspektywy zgazowania węgla w Polsce” (dr hab. inż. Tomasz Chmielniak prof. nadzw.),
  • „Zgazowanie biomasy i RDF w układach CHP” (dr inż. Tomasz Iluk),
  • „Energia z odpadów” (dr inż. Ryszard Wasielewski),
  • „Węglowe paliwa niskoemisyjne” (dr inż. Sławomir Stelmach”),
  • „Nowoczesne rozwiązania dla ograniczenia niskiej emisji” (mgr inż. Jolanta Telenga-Kopyczyńska),
  •  chemiczne magazynowanie energii:
    • „CO2-SNG” (mgr inż. Adam Tatarczuk),
    • „Sezonowy akumulator ciepła” (dr inż. Janusz Lasek),

– „Wodór z gazu koksowniczego” (dr inż. Lucyna Więcław-Solny”.

Podczas wizyty przedstawiciele Ministerstwa Energii mieli również okazję zapoznać się akredytowanymi laboratoriami Instytutu oraz infrastrukturą Centrum Czystych Technologii Węglowych.