W dniu 22 marca 2019r., w  Centrum Targowo-Wystawienniczym Expo Silesia w Sosnowcu, odbyła się XIV konferencja naukowo-techniczna pt. „Kotły małej mocy zasilane paliwem stałym. Czyste powietrze – aktualne wyzwania”, organizowana cyklicznie przez Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla.

W trakcie konferencji poruszono tematy dotyczące:

– Ustawy o zmianie ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw oraz połączonych z nią Rozporządzeń, w tym Rozporządzenia ME w sprawie wymagań jakościowych dla paliw stałych,

– zmian wprowadzonych w Rozporządzeniu w sprawie wymagań dla kotłów na paliwo stałe,

– zwiększaniu roli Kominiarzy w działaniach na rzecz poprawy jakości powietrza – w ramach projektu „ZONE” współrealizowanego przez IChPW w ramach programu „GOSPOSTRATEG”,

– nowości z obszaru kontroli niskiej emisji, takich jak analiza składu spalin za pomocą bezzałogowych statków powietrznych (dronów).

   Panel dyskusyjny z przedstawicielami władz administracyjnych i samorządowych, producentów i sprzedawców kotłów c.o., producentów i sprzedawców polskiego węgla, branży kominiarskiej, niezależnych ekspertów, firm oraz organizacji wspierających Działania na rzecz Ograniczenia Niskiej Emisji zatytułowany „Ogólnopolskie i lokalne akty prawne dotyczące spalania paliw stałych w sektorze ogrzewnictwa indywidualnego oraz realizowane projekty 2018/2019 – teoria i praktyka” poprowadził Dyrektor IChPW Pan Aleksander Sobolewski.

Konferencja była objęta honorowym patronatem Ministra Energii, Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii oraz Polskiej Izby Ekologii.

 

Na zakończenie konferencji odbyło się spotkanie osób i firm, które działają w szeroko pojętej branży odnawialnych paliw stałych – biomasy.

Program konferencji można pobrać tutaj.

 Konferencja, jak i panel dyskusyjny była transmitowana „online” poprzez kanał Youtube.

Film z pierwszej części konferencji można zobaczyć poniżej