W dniach 19-21 marca 2019 r. w Katowicach odbyła się IX Konferencja „Paliwa z odpadów”, którą rokrocznie organizuje firma Abrys, a patronem merytorycznym jest Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla. Dyrektor IChPW Aleksander Sobolewski był Przewodniczącym Rady Programowej konferencji.

Wydarzenie od lat stanowi największą w Polsce platformę wymiany informacji na temat wytwarzania i wykorzystania paliw z odpadów. Gościem Honorowym był Sławomir Mazurek, Podsekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska, który przedstawił stanowisko Ministerstwa w zakresie możliwości spalania frakcji kalorycznej w lokalnych instalacjach ciepłowniczych. Wiceminister Mazurek zaznaczył, że gospodarka odpadami w Polsce powinna być oparta przede wszystkim na realizacji hierarchii postępowania z odpadami, a spalanie odpadów powinno stanowić jedynie uzupełnienie systemu gospodarki odpadami.

Tematy tegorocznej konferencji dotyczyły perspektyw rozwoju rynku paliw z odpadów, technologii wytwarzania i energetycznego wykorzystania oraz charakterystyki RDF. Podczas paneli dyskusyjnych przedstawiciele jednostek naukowych, wytwórców paliw z odpadów oraz ich odbiorców dyskutowali na temat wykorzystania potencjału paliw z odpadów oraz miejsca RDF w systemie gospodarki o obiegu zamkniętym. W ramach konferencji zorganizowano również wyjazd techniczny do Zakładu Odzysku i Unieszkodliwiania Odpadów w Katowicach.

W trakcie konferencji pracownicy IChPW wygłosili następujące referaty:

  • „Aktualny potencjał paliw RDF na rynku i kierunki ich wykorzystania” – dr inż. Aleksander Sobolewski,
  • „Termiczne wykorzystanie paliw z odpadów w oparciu o proces zgazowania” – dr inż. Tomasz Iluk,

oraz poprowadzili następujące sesje tematyczne:

  • „Perspektywy rozwoju rynku paliw z odpadów” – dr inż. Aleksander Sobolewski,
  • „Energetyczne wykorzystanie i charakterystyka RDF” – dr inż. Sławomir Stelmach,
  • „Projekty energetyczne wykorzystania paliw alternatywnych oraz rozwiązania technologiczne” – dr inż. Ryszard Wasielewski.

Ponadto Dyrektor IChPW dr inż. Aleksander Sobolewski poprowadził panel dyskusyjny zatytułowany „Czy potencjał paliw z odpadów zostanie prawidłowo i efektywnie wykorzystany?” oraz wziął udział w dyskusji na temat miejsca paliw RDF w systemie gospodarki o obiegu zamkniętym.

Szczegółowy program konferencji można pobrać tutaj.