9 kwietnia 2019 w Instytucie  Chemicznej Przeróbki Węgla w Zabrzu odbyło się spotkanie grupy roboczej „Konsorcjum Producentów Koksu”. W spotkaniu wzięli udział członkowie Grupy Roboczej Konsorcjum reprezentujący następujące przedsiębiorstwa: JSW Koks S.A.., Koksownia Częstochowa NOWA Sp. z o.o., Carbo-Koks Sp. z o.o., WZK Victoria S.A. oraz przedstawiciele Koordynatora Konsorcjum – Instytutu Chemicznej Przeróbki Węgla.

logo rkpkSpotkanie miało charakter jubileuszowy ponieważ odbyło się po ponad 10 latach od rozpoczęcia działalności Konsorcjum. Ze strony Koordynatora Konsorcjum w spotkaniu udział wzięli: Dyrektor Instytutu Chemicznej Przeróbki Węgla dr inż. Aleksander Sobolewski, dr inż. Zbigniew Robak oraz dr inż. Grzegorz Łabojko. W jego trakcie prowadzący spotkanie Pan Zbigniew Robak dokonał krótkiej retrospekcji i omówił najważniejsze dokonania Konsorcjum takie jak:

 • Podpisanie Deklaracji Współdziałania – 3.01.2008
 • Podpisanie Umowy Konsorcjum – 23.02.2009
 • Rejestracja wstępna
 • Szkolenie z zakresu obsługi programu IUCLID
 • Udział przedstawiciela Instytutu w pracach europejskiego konsorcjum R4CC
 • Przeprowadzenie czterech serii badań właściwości produktów koksowania: smoły, benzolu, gazu koksowniczego
 • Rejestracja właściwa smoły koksowniczej, benzolu, siarki, siarczanu amonu
 • Batalia o zachowanie klasyfikacji transportowej smoły koksowniczej, badania ekotoksykologiczne smoły, opcja „opt out”
 • Opracowanie jednolitych kart charakterystyki dla produktów koksowni w obrębie KPK, weryfikacja kart stosownie do potrzeb
 • Strona internetowa Konsorcjum (www.rkpk.pl)
 • Udział w pracach nad opracowaniem środków zarządzania ryzykiem, RMM
 • Robocze spotkania Konsorcjum w Instytucie i spotkania wyjazdowe
 • Prezentacja prac Konsorcjum na Konferencjach branżowych „Koksownictwo”
 • Kontakty z Konsorcjami przygotowującymi dokumentację rejestracyjną R4CC, CONCAWE, FARM.

Wszystkim członkom i sympatykom Konsorcjum dziękujemy za 10 lat owocnej współpracy!

Więcej informacji o Konsorcjum Producentów Koksu można znaleźć na stronie www.rkpk.pl