11 kwietnia br. w Instytucie Chemicznej Przeróbki Węgla odbyło się szkolenie pt.: „Doskonalenie technik analitycznych badań właściwości paliw stałych (część 10)”, zorganizowane w ramach działalności Ogólnokrajowej Sieci Laboratoriów Nadzorowanych „LABIOMEN”.

Szkolenie to było okazją do spotkania i dyskusji przedstawicieli przedsiębiorstw energetycznych na temat nowego wydania normy PN-EN ISO/IEC 17025.

W trakcie szkolenia wygłoszono dwa referaty

  • „Metodyka wykrywania nielegalnego spalania odpadów w kotłach małej mocy”, M. Sajdak, IChPW – Zabrze
  • „Chemiczne magazynowanie energii poprzez produkcję syntetycznego metanu z CO2 wychwyconego z bloku węglowego”, A. Tatarczuk, IChPW – Zabrze

Odbył się również panel dyskusyjny pod przewodnictwem Sabiny Magiery-Wilguckiej (PGE Energia Ciepła S.A. Oddział w Rybniku) pt.: „Wdrażanie nowego wydania normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 – doświadczenia Uczestników Sieci LABIOMEN”.

Program szkolenia można pobrać tutaj.

Organizatorzy szkolenia składają uczestnikom podziękowania za przybycie i aktywny udział.