18 kwietnia 2019 roku w Instytucie Chemicznej Przeróbki Węgla w Zabrzu gościli studenci specjalności Clean Fossil and Alternative Fuels Energy Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechniki Śląskiej w Gliwicach.

W ramach wizyty studenci mieli okazję zapoznać się z profilem działalności Instytutu Chemicznej Przeróbki Węgla oraz częścią technologiczną Centrum Czystych Technologii Węglowych. Szczegółowych informacji na temat instalacji znajdujących się na terenie CCTW udzielali pracownicy Zespołu Technologii Zgazowania i Zespołu Inżynierii Środowiska mgr Krzysztof Słowik i mgr inż. Radosław Lajnert.