W dniach 15-17 kwietnia 2019 roku w Berlinie odbyły się chińsko-czesko-polsko-niemieckie warsztaty pt. Innovative Chemical Utilization of Carbon and Renewable Resources for a Circular Carbon Economy zorganizowane przez Fraunhofer Institute for Microstructure of Materials and Systems (IMWS). Warsztaty stanowią wiodącą platformę do promowania wymiany wiedzy i doświadczeń w zakresie innowacyjnych rozwiązań na rzecz zrównoważonego wykorzystania węgla i zasobów odnawialnych opartej na zamkniętym cyklu gospodarki węglowej w przemyśle chemicznym.

Głównymi tematami omawianymi podczas warsztatów były min.: alternatywne ścieżki wytwarzania produktów chemicznych, innowacyjne procesy konwersji, innowacyjne produkty węglowe oraz krajowe i międzynarodowe czynniki napędowe i bariery  dla gospodarki o zamkniętym obiegu węgla.

Ze strony instytutu w warsztatach uczestniczył Dyrektor IChPW dr inż. Aleksander Sobolewski, dr hab.inż. Tomasz Chmielniak, prof. nadzw. i dr inż. Joanna Bigda. W trakcie warsztatów dyrektor Sobolewski wygłosił referat pt. Clean Coal Technologies – state of art in Poland oraz przewodniczył jednej z trzech sesji.

 Ostatniego dnia warsztatów odbyła się wycieczka techniczna do Instytutu Chemicznej Przeróbki Węgla. Wzięli w niej udział goście z Chin (Shanghai Advanced Research Institute, Chinese Academy of Sciences; Air Products and Chemicals Investment Co. Ltd.), Węgier (Calamites) i Niemiec (Fraunhofer IMWS). Goście zostali powitani przez Dyrektora IChPW dr inż. Aleksandra Sobolewskiego, który przedstawił profil działalności Instytutu, oraz z-cę Dyrektora ds. Badań i Rozwoju IChPW, dr hab. inż. Jarosława Zuwałę, prof. nadzw.

W trakcie wizyty goście mieli okazje wysłuchać prezentacji przedstawiających główne kierunki badawcze prowadzone obecnie w Instytucie Chemicznej Przeróbki Węgla. Pracownicy Instytutu wygłosili następujące referaty:

  • Hydrogen from Coke Oven Gas – L. Więcław–Solny
  • IChPW Carbon Capture and Utilisation activities – A. Tatarczuk
  • Gasification of wastes (RDF, waste biomass) for distributed production of heat and power – M. Szul

Referat pt. Prospective for Low-Carbon Future at SARI zaprezentował również prof. Yuhan Sun z Shanghai Advanced Research Institute, Chinese Academy of Sciences.

Podczas wizyty goście mieli również okazję zapoznać się laboratoriami Instytutu oraz infrastrukturą Centrum Czystych Technologii Węglowych.

Na zakończenie pobytu gości zaproszono do zwiedzenia  zabrzańskiej zabytkowej Sztolni Królowej Luiza.

Program warsztatów można pobrać tutaj.