W dniu 6 maja 2019r. w Instytucie Chemicznej Przeróbki Węgla odbyło się spotkanie Dyrektorów – sygnatariuszy porozumienia instytutów badawczych, pozostających pod nadzorem Ministra Energii: Instytutu Energetyki, Instytutu Nafty i Gazu – PIB, Instytutu Techniki Górniczej KOMAG, „Poltegor – Instytut” Instytutu Górnictwa Odkrywkowego oraz Głównego Instytutu Górnictwa.

W spotkaniu udział wzięli:

  • dr inż. Aleskander Sobolewski – Dyrektor, Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla,
  • prof. dr hab. inż. Stanisław Prusek – Dyrektor, Główny Instytut Górnictwa,
  • prof. nzw. dr hab. inż. Maria Ciechanowska – Dyrektor, Instytut Nafty i Gazu,
  • dr hab. inż. Jacek Szczepiński – Dyrektor, „Poltegor – Instytut” Instytut Górnictwa Odkrywkowego,
  • dr hab. inż. Tomasz Gałka, prof. IEn – Dyrektor, Instytut Energetyki
  • dr hab. inż. Dariusz Prostański, prof. ITG KOMAG – Dyrektor oraz mgr Dorota Wiciok – Z-ca Dyrektora ds. Ekonomiczno-Finansowych, Główny Księgowy, Instytut Techniki Górniczej KOMAG.

loga instytutów razem

Celem wizyty było przedyskutowanie bieżących zagadnień związanych z funkcjonowaniem i finansowaniem instytutów badawczych w kolejnych latach oraz omówienie wizji zacieśnienia współpracy z sektorem energetycznym. Podczas spotkania Dyrektor IChPW – Aleksander Sobolewski zapoznał również gości z obszarami działalności Instytutu oraz zaprezentował laboratoria i infrastrukturę Centrum Czystych Technologii Węglowych.