15 maja 2019 roku Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla odwiedziła grupa przedstawicieli regionu Minas Gerais z Brazylii uczestników programu „International Urban Cooperation: Sustainable and Innovative Cities and Regions – Regional Action Latin America and the Caribbean” (IUC-LAC), wraz z towarzyszącymi im pracownikami Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.

logo iucProgram IUC-LAC to współpraca międzyregionalna, której celem jest zwiększenie innowacyjności, konkurencyjności i stworzenie nowych możliwości dla rozwoju gospodarczego regionu. Celem Programu jest wzmocnienie współpracy między regionami Unii Europejskiej i ich odpowiednikami w Ameryce Łacińskiej, poprzez tworzenie wspólnych projektów. Współpraca polega na wzajemnych wizytach w celu opracowania wspólnego programu współpracy w zakresie innowacji, a także projektów pilotażowych dot. nowych wspólnych inicjatyw w obszarze rozwoju przedsiębiorczości.

Podczas tygodniowej wizyty delegacja z Brazylii miała możliwość zapoznania się z ofertą regionalną w zakresie rozwoju innowacyjności i wsparcia przedsiębiorczości. Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla, jako instytucja realizująca projekty badawcze o priorytetowym znaczeniu dla gospodarki, które są poświęcone efektywnemu wykorzystaniu paliw kopalnych, odnawialnych i alternatywnych, a także posiadająca wiedzę z zakresu obróbki termicznej różnych paliw był  istotnym punktem programu wizyt.

Podczas wizyty w Instytucie Chemicznej Przeróbki Węgla Dyrektor ds. Badań i Rozwoju dr hab. inż. Jarosław Zuwała prof. nadzw.  zapoznał gości z Brazylii z ofertą Instytutu, realizowanymi projektami oraz przedstawił strategiczne kierunki rozwoju Instytutu. Przedstawiciele regionu Minas Gerais oraz Województwa Śląskiego mieli również okazję zapoznać się z infrastrukturą Centrum Czystych Technologii Węglowych.

Więcej o regionie Minas Gerais można dowiedzieć się z poniższych prezentacji: prezentacja 1, prezentacja 2.