W dniach 22-23 maja 2019 r. podczas VIII Międzynarodowej Konferencji Naukowej  „Environmental Engineering – Through A Young Eye”  Innovations – Sustainability – Modernity – Openness, pracownik Instytutu Chemicznej Przeróbki Węgla dr inż. Grzegorz Gałko otrzymał wyróżnienie za poster zatytułowany „Experimental Research of oily sawdust’s air gasification”.

Ósma edycja Międzynarodowej Konferencji Naukowej  „Inżynieria Środowiska – Młodym Okiem” odbyła się na terenie Politechniki Białostockiej w dniach 22-23 maja 2019 r. Tematyka konferencji obejmowała takie zagadnienia jak:

  • ochrona powietrza, wody, gleby, krajobrazu i ekosystemów,
  • zagospodarowanie odpadów komunalnych i przemysłowych (utylizacja i recykling),
  • badania, projektowanie i eksploatacja urządzeń stosowanych w inżynierii środowiska,
  • rozwój metod i wiedzy na temat monitoringu elementów środowiska,
  • zagadnienia zrównoważonego rozwoju,
  • zagadnienia zrównoważonego systemu energetycznego,
  • zmiany klimatu na poziomie globalnym jak i lokalnym,
  • nowoczesne systemy wodociągowo – kanalizacyjne,
  • problemy współczesnego ogrzewnictwa, ciepłownictwa i gazownictwa,
  • najnowsze rozwiązania wentylacyjne i klimatyzacyjne.

Podczas Konferencji pracownik Zespołu Przygotowania Paliw Instytutu Chemicznej Przeróbki Węgla dr inż. Grzegorz Gałko został wyróżniony za poster przygotowany wspólnie z dr hab. inż. Danutą Król z Politechniki Śląskiej zatytułowany „Experimental Research of oily sawdust’s air gasification”.

Serdecznie gratulujemy!

Więcej o konferencji można przeczytać tutaj.

Program konferencji jest dostępny tutaj.

Laureate Diploma Galko G