Z głębokim żalem i smutkiem przyjęliśmy wiadomość, że w dniu 02.06.2019 r. zmarł w wieku 71 lat prof. dr hab. inż. Krzysztof Warmuziński

Przewodniczący Rady Naukowej Instytutu Chemicznej Przeróbki Węgla od 2011r .

Prof_Warmuzinski

W osobie Pana Profesora nauka polska i nasz Instytut stracily wybitnego Naukowca, specjalistę w dyscyplinie inzynieria chemiczna oraz opiekuna i promotora młodych kadr pracowników naukowych. Żegnamy uczonego o wielkim autorytecie, niestrudzonego popularyzatora nauki i współpracownika.

Profesor Krzysztof Warmuziński , oddany przyjaciel Instytutu Chemicznej Przeróbki Węgla, dał się poznać jako wspaniały, mądry, pogodny Człowiek, o wysokiej kulturze osobistej, krzewiący wartości etyczne i standardy rzetelności naukowej, wzór wiarygodnosci i autorytetu naukowego.

Rodzinie, Bliskim, Współpracownikom oraz wszystkim, których dotknęła śmierć Pana Profesora wyrazy szczerego i głębokiego współczucia składają: Dyrekcja Instytutu Chemicznej Przeróbki Węgla, członkowie Rady Naukowej  oraz Pracownicy Instytutu.

Wspomnienie o Panu Profesorze nie tylko jako o wybitnym naukowcu, ale o ciepłym, życzliwym człowieku pozostanie na zawsze w naszej pamięci.