W dniach 3-7 czerwca 2019 roku w Houston odbyła się 9. Międzynarodowa Konferencja Czystych Technologii Węglowych (Clean Coal Technologies 2019) na której swój referat wygłosił pracownik Instytutu Chemicznej Przeróbki Węgla Adam Tatarczuk.

Organizowane w różnych krajach co dwa lata konferencje CCT, są wiodącym forum dla prezentacji i dyskusji we wszystkich aspektach czystych technologii węglowych, w tym:

  • niskoemisyjnych zakładów wysokiej efektywności,
  • rozwoju technologii wychwytywania ditlenku węgla,
  • kontroli zanieczyszczenia powietrza,
  • utylizacji węgla niskiej jakości.

W tegorocznej edycji Konferencji, która odbyła się w Houston, udział wzięło ponad 250 delegatów z 30 krajów.

Reprezentantem Instytutu Chemicznej Przeróbki Węgla był pracownik Zespołu Oczyszczania Gazów Centrum Badań Technologicznych mgr inż. Adam Tatarczuk, który przedstawił wykład zatytułowany „CO2 to SNG Pilot Plant at Tauron’s coal-fired Power Plant: Initial Results and Further Opportunities” prezentujący wyniki realizowanego obecnie w IChPW projektu CO2SNG („Magazynowanie energii poprzez produkcję SNG z CO2-układ metanizacji CO2 wydzielonego ze spalin”). Ze streszczeniem prezentacji można zapoznać się tutaj.

Więcej informacji o Konferencji można znaleźć tutaj.

Program Konferencji można pobrać tutaj.