W dniach 6-7 czerwca 2019 r. w Prószkowie odbyły się warsztaty projektu INNOWATREAT. Uczestniczyli w nich przedstawiciele zakładów koksowniczych takich jak: JSW KOKS S. A., WZK Victoria S. A., Koksowni Częstochowa Nowa Sp. z o. o. i Huty Trzyniec.

Między innymi to również te zakłady udostępniały rzeczywiste ścieki koksownicze do realizacji zadań badawczych w projekcie. Podczas spotkania, koordynator projektu (Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla) przedstawił opis najważniejszych prac i uzyskanych wyników. Ponadto, przedstawiciele koksowni wygłosili referaty związane z aktualnymi zagadnieniami i problemami związanymi z gospodarką wodno-ściekową na poszczególnych zakładach. Podsumowanie warsztatów stanowiła dyskusja nad możliwością zastosowania uzyskania wyników badań projektu w rzeczywistych obiegach ściekowych zakładowych oczyszczalni ścieków. Agendę warsztatów można pobrać tutaj.

INNOWATREAT emblem v2

Projekt INNOWATREAT poświęcony jest opracowaniu innowacyjnej technologii oczyszczania ścieków koksowniczych, uwzględniającej odzysk z nich wody, z zastosowaniem czystych technologii, w tym. zaawansowanej flotacji, elektrokoagulacji i separacji membranowej. Projekt jest współfinansowany przez Fundusz Badawczy Węgla i Stali w ramach umowy GA-INNOWATREAT-710078, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ze środków na naukę w latach 2016-2019 oraz ze środków własnych poszczególnych jednostek (w tym z krajowych dotacji statutowych). Więcej informacji nt. projektu jest dostępne na stronie: http://www.ichpw.pl/innowatreat/

logo rkpkW ramach warsztatów odbyło się również spotkanie Konsorcjum Producentów Koksu, którego zadaniem jest wdrażanie obowiązków wynikających z rozporządzenia REACH dla produktów węglopochodnych. Praca wydziału węglopochodnych ma znaczący wpływ na gospodarkę wodno-ściekową każdego zakładu koksowniczego. Więcej na temat działalności Konsorcjum Producentów Koksu można znaleźć tutaj.