Mamy zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w XXVII konferencji naukowo-technicznej KOKSOWNICTWO 2019, która w tym roku odbędzie się w dniach 3 – 5 października w Hotelu STOK SKI & SPA w Wiśle.

W roku bieżącym konferencja odbędzie się w dniach od 3 do 5 października 2019 r. w Hotelu STOK SKI & SPA w Wiśle  i stanowić będzie forum wymiany najnowszej wiedzy i doświadczeń praktycznych branży koksowniczej oraz przemysłów kooperujących z koksownictwem.  Tegoroczna konferencja wpisuje się w obchody Jubileuszu 100-lecia AGH i jest organizowana przy ścisłej współpracy z Wydziałem Energetyki i Paliw AGH.

Ponadto w ramach tej konferencji prezentowane będą wyniki prac dotyczące optymalizacji systemów technologicznych oraz bezpieczeństwa ekologicznego jako wyzwań stojących dzisiaj przed branżą koksowniczą.

Na konferencji zaprezentowane zostanie szereg innowacyjnych rozwiązań technologicznych stosowanych w koksownictwie światowym, omówiona zostanie także problematyka surowcowego zabezpieczenia produkcji koksu oraz przygotowania koksownictwa do spełnienia wymagań BAT Conclusions.

Tematyką konferencji będzie:

 • międzynarodowy i krajowy rynek węgla koksowego i koksu,
 • zastosowanie nowych narzędzi informatycznych w procesie zarządzania technologią produkcji koksu,
 • działania modernizacyjne w zakresie techniki i technologii koksowania węgla,
 • nowe trendy w badaniach surowców i produktów procesu koksowania węgla,
 • badania i modelowanie procesu koksowania węgla,
 • zagadnienia ochrony środowiska w koksownictwie.

Organizatorami konferencji są Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla i Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Hutniczego w Polsce.

Patronat honorowy nad konferencją objął Minister Energii, Krzysztof Tchórzewski.

Ważne terminy:

 • Nadsyłanie zgłoszeń: do 15 czerwca
 • Przesłanie streszczeń: do 30 lipca
 • Opłata za konferencję:
  • Koszt uczestnictwa: do 15 sierpnia
  • Koszt noclegu: do 3 września
 • Przesłanie prezentacji: do 30 sierpnia

 

Karta uczestnictwa i formatka streszczenia dostępne tutaj i tutaj.

Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej Konferencji – www.ichpw.pl/Koksownictwo-2019/

Polityka prywatności dostępna jest tutaj.