Informacja ogólnaZapraszamy do udziału w rundzie badań biegłości SUPS/22/2019 dotyczącej analiz stałych ubocznych produktów spalania:

Odpad o kodzie 100102 (popiół lotny) w zakresie badań:

S1(A) – zawartości: wilgoci w próbce analitycznej, węgla całkowitego,

S2 (A) – skład tlenkowy (SiO2, Al2O3, Fe2O3, CaO, MgO, K2O, Na2O, SO3, P2O5, Mn3O4,TiO2, SrO i BaO)

Odpad o kodzie ex200199 (popiół z gospodarstw domowych) w zakresie badań:

EX1(A) – zawartości: wilgoci w próbce analitycznej, straty prażenia w 600°C

EX2 (A) – skład tlenkowy (SiO2, Al2O3, Fe2O3, CaO, MgO, K2O, Na2O, P2O5,TiO2)

Runda badań biegłości SUPS/22/2019 organizowana jest zgodnie z aktualnym akredytowanym programem badań biegłości STAŁE UBOCZNE PRODUKTY SPALANIA, wydanie J z dnia 24.07.2017r.

Niniejszy program badań biegłości skierowany jest do laboratoriów badawczych, które rutynowo wykonują badania stałych ubocznych produktów spalania. Obiekt badania biegłości powinien być traktowany przez Uczestnika w ten sam sposób jak rutynowo badana próbka.

Udział w rundzie jest odpłatny i wynosi:

– Zakres S1(A) – 400,00 zł netto

– Zakres S2(A) – 1000,00 zł netto

– Zakres EX1(A) – 1000 zł netto

– Zakres EX2(A) – 1000 zł netto.

Dla uczestników Sieci LABIOMEN, koszt udziału w rundzie w przypadku uczestnictwa w zakresie analitycznym S1(A) zawarty jest w członkowskiej opłacie rocznej, w ramach podpisanej umowy.

W celu zgłoszenia się do udziału w niniejszej rundzie należy skorzystać z platformy EBOU (Elektroniczne Biuro Obsługi Uczestnika) dostępną pod adresem http://ichpw.net/ichpw_bb_multi/

Prawidłowe zgłoszenie uczestnictwa w rundzie badania biegłości potwierdza wyświetlony monit: „Zgłoszenie uczestnictwa w badaniu biegłości [numer rundy] przez uczestnika o numerze identyfikacyjnym [numer identyfikacyjny] zostało przyjęte w dniu [data i godzina zgłoszenia]”.

Koordynator Ośrodka Badań Biegłości

dr hab. inż. Marek Ściążko prof. IChPW

Harmonogram:·   przyjmowanie zgłoszeń poprzez EBOU do  23.09.2019
·   wysłanie próbek Uczestnikowi (przesyłka kurierska) od 08.09 do 09.10.2019
·   wysłanie poprzez EBOU Arkusza wyników do Organizatora do 28.10.2019
·    wysłanie skanu podpisanego Arkusza wyników do Organizatora do 29.10.2019
·   wysłanie Raportu z badań biegłości Uczestnikowi do 22.11.2019

 

Osoby odpowiedzialne za organizację rundy:Koordynator Ośrodka Badań Biegłości dr hab. inż. Marek Ściążko  prof. IChPW – Koordynator OBB, tel. (32) 271 00 41 wew. 120
mgr inż. Mariusz Mastalerz – Z-ca Koordynatora OBB, tel. (32) 271 00 41 wew. 234
dr inż. Michalina Kotyczka-Morańska – Statystyk OBB, tel. (32) 271 00 41 wew. 227