Z głębokim żalem i smutkiem przyjęliśmy wiadomość, że w dniu 12.09.2019 r. w wieku 93 lat zmarła doc. dr inż. Stanisława Heilpern

Kobieta nauki i wieloletni pełnomocnik Dyrektora Instytutu ds. koksownictwa

Stanisława Heilpern

W osobie Pani Stanisławy nauka polska i Instytut straciły wybitnego Naukowca, specjalistę w badaniach właściwości węgla, karbonizatów węglowych i koksu oraz opiekuna i promotora młodych kadr pracowników naukowych.

Żegnamy uczoną o wielkim autorytecie, niestrudzonego popularyzatora nauki, współpracownika a zarazem ostatniego członka zespołu organizującego Instytut w 1955 roku.

W swojej działalności naukowo-badawczej Pani Stanisława koncentrowała się na ocenie przydatności krajowej bazy węglowej i optymalizacji receptur mieszanek wsadowych dla przemysłu koksowniczego, prognozowaniu jakości koksu, modyfikacji i opracowywaniu nowych metod badania właściwości węgla, karbonizatów węglowych i koksu oraz na badaniach przebiegu procesu pirolizy węgla kamiennego metodą analizy termicznej. Szczególnie ważną role odegrały jej prace nad zaadaptowaniem w polskim przemyśle koksowniczym metod oznaczania reakcyjności koksów wobec ditlenku węgla CRI oraz zmian wytrzymałości koksu po reakcyjności CSR.

W ciągu prawie 60 lat pracy zgromadziła olbrzymi dorobek naukowo-badawczy. Była autorką lub współautorką ok. 80 publikacji naukowych, ponad 100 referatów wygłoszonych na konferencjach, sympozjach i seminariach krajowych i zagranicznych, oraz ponad 100 opracowań niepublikowanych.

Pani Stanisława, pracując w Instytucie Chemicznej Przeróbki Węgla od jego zarania, dała się poznać jako wspaniały, mądry, pogodny Człowiek, o wysokiej kulturze osobistej ale zawsze ciętej i trafnej ripoście, krzewiący wartości etyczne i standardy rzetelności naukowej, wzór autorytetu naukowego.

Za swoje osiągnięcia doc. Stanisława Heilpern została odznaczona m.in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Rodzinie, Bliskim, Współpracownikom oraz wszystkim, których dotknęła śmierć Pani Stanisławy wyrazy szczerego i głębokiego współczucia składają:

Dyrekcja Instytutu Chemicznej Przeróbki Węgla, członkowie Rady Naukowej oraz Pracownicy Instytutu.

Wspomnienie o Pani Stanisławie, nie tylko jako o wybitnym naukowcu, ale o ciepłym, życzliwym człowieku pozostanie na zawsze w naszej pamięci.