Informacja ogólnaZapraszamy do udziału w rundzie badań biegłości SRF/4/2019 dotyczącej analiz stałego paliwa wtórnego.

Akredytowany zakres badań SRF1 (A) obejmuje następujące parametry jakościowe: zawartości wilgoci w próbce analitycznej, popiołu, siarki całkowitej, węgla całkowitego, wodoru, zawartość biomasy, zawartość nie-biomasy, oraz ciepło spalania. Nieakredytowany zakres badań SRF2 (N)  obejmuje następujące parametry jakościowe: zawartości chloru, rtęci.

Runda badań biegłości SRF/4/2019 organizowana jest zgodnie z aktualnym programem badań biegłości STAŁE PALIWA WTÓRNE I ODPADY PALNE, wydanie C z dnia 24.07.2017 r.

Niniejszy program badań biegłości skierowany jest do laboratoriów badawczych, które rutynowo wykonują badania stałego paliwa wtórnego. Obiekt badania biegłości powinien być traktowany przez Uczestnika w ten sam sposób jak rutynowo badana próbka.

W bieżącej rundzie badań biegłości rozsyłana będzie analityczna próbka stałego paliwa wtórnego.

Udział w rundzie jest odpłatny i wynosi:

– Zakres SRF1(A) – 1200,00 zł netto

– Zakres SRF2(N) – 350,00 zł netto

W celu zgłoszenia się do udziału w niniejszej rundzie należy skorzystać z platformy EBOU (Elektroniczne Biuro Obsługi Uczestnika) dostępną pod adresem http://ichpw.net/ichpw_bb_multi/

Prawidłowe zgłoszenie uczestnictwa w rundzie badania biegłości potwierdza wyświetlony monit: „Zgłoszenie uczestnictwa w badaniu biegłości [numer rundy] przez uczestnika o numerze identyfikacyjnym [numer identyfikacyjny] zostało przyjęte w dniu [data i godzina zgłoszenia]”.

Zgłoszenie uczestnictwa zostanie potwierdzone przesłaniem dokumentu „Potwierdzenie przyjęcia zamówienia”. Prosimy nie dokonywać przedpłat. Faktury zostaną wystawione po udostępnieniu Raportu z badań w platformie EBOU w postaci pliku .pdf.

Organizator gwarantuje wszystkim Uczestnikom poufność wszelkich informacji związanych z uczestnictwem w programie. Uczestnik jest zobowiązany do ścisłego przestrzegania harmonogramu danej rundy, a w szczególności terminu wykonania badań i terminu przesłania wyników z badań do organizatora. Wyniki badań, które nie zostaną przesłane w wyznaczonym terminie, nie będą brane pod uwagę.

Z-ca Koordynatora Ośrodka Badań Biegłości

mgr inż. Mariusz Mastalerz

Harmonogram:·   przyjmowanie zgłoszeń poprzez EBOU do  18.10.2019
·   wysłanie próbek Uczestnikowi (przesyłka kurierska) od 14.11 do 15.11.2019
·   wysłanie poprzez EBOU Arkusza wyników do Organizatora do 29.11.2019
·    wysłanie skanu podpisanego Arkusza wyników do Organizatora do 05.12.2019
·   wysłanie Raportu z badań biegłości Uczestnikowi do 16.12.2019

 

Osoby odpowiedzialne za organizację rundy:Koordynator Ośrodka Badań Biegłości dr hab. inż. Marek Ściążko  prof. nadzw. – Koordynator OBB, tel. (32) 271 00 41 wew. 120
mgr inż. Mariusz Mastalerz – Z-ca Koordynatora OBB, tel. (32) 271 00 41 wew. 234
dr inż. Michalina Kotyczka-Morańska – Statystyk OBB, tel. (32) 271 00 41 wew. 227