W dniach 17 – 18 września 2019 w Mariborze (Słowenia) odbyło się piąte spotkanie robocze w ramach projektu Heat-to-Fuel. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele IChPW i pozostałych zespołów realizujących projekt.

Heat2Fuel_LogoV2_Long_100pxProjekt Heat-to-Fuel jest finansowany przez Unię Europejską w ramach programu Horyzont2020 i ma na celu opracowanie technologii produkcji biopaliw wspomagającą dekarbonizację sektora transportowego. Projekt jest realizowany przez międzynarodowy zespół składający się z 13 partnerów: GET – Güssing Energy Technologies (koordynator projektu), IREC – Catalonia Insitiute for Energy Research, RE-CORD – Consorzio per la Ricerca e la Dimostrazione Sulle Energie Rinnovabili, CEA – Commisariat a l’Energie Atomique et Aux Energies Alternatives, Johnson Matthey PLC, Skupina Fabrika, Politecnico di Torino, Technische Universitaet Wien, Bioenergy 2020+ GmbH, Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla, Atmostat, Centro Ricerche FIAT i R2M Solution.

HtF consortium

Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla był reprezentowany przez dr. Tomasza Iluka i mgr. inż. Marcina Steca z Zespołu Technologii Zagazowania. Prezentację dotyczącą wyników eksperymentów zgazowania biomasy odpadowej (m.in. ligniny i kory) przedstawił mgr inż. Marcin Stec.

Agenda spotkania dostępna jest tutaj.

Więcej informacji o projekcie można znaleźć na jego stronie internetowej: https://www.heattofuel.eu/