W dniach 12-20 września 2019 r w Nowolipieckim Zakładzie Metalurgicznym pracownicy Instytutu Chemicznej Przeróbki Węgla uruchomili i przeszkolili operatorów w obsłudze instalacji do pilotowego koksowania KARBOTEST.

Uruchomiona w Nowolipiecku nowa wersja urządzenia KARBOtest jest kolejnym wdrożeniem powstałym w wyniku realizacji prac w ramach projektu Inteligentna Koksownia. Prace zrealizowano we współpracy z rosyjskim oddziałem Leco – Z.A.O. LECO Center Moscow.

Instalacja KARBOtest to narzędzie umożliwiające ocenę jakości węgli i ich mieszanek pod kątem przydatności do przemysłowego procesu koksowania, przez co znacząco wspomaga komponowanie składu mieszanek węglowych. W instalacji KARBOtest koksowanie odbywa się w warunkach termicznych odzwierciedlających rzeczywistą pracę pieca koksowniczego. Jednostkowa masa wsadu (4-5kg) umożliwia uzyskanie koksu w ilości wystarczającej dla wiarygodnej oceny jego właściwości, co stanowi podstawę wiarygodnego prognozowania jakości koksu przemysłowego. Pozwala tanio, szybko i bezpiecznie wykonać testy koksowania ograniczając lub eliminując konieczność wykonywania testów w skali kilkudziesięciu ton.

Więcej na temat urządzenia KARBOtest znajdującego się w komercyjnej ofercie Instytutu Chemicznej Przeróbki Węgla można dowiedzieć się tutaj.